Genel, İş Güvenliği, OSGB

Ankara OSGB

Ankara OSGB Firmaları

Dünya hayatında çok önemli hususlardan birisi de insan sağlığıdır. Bu sebeple hemen her ülkede insan sağlığını korumak amacıyla çeşitli yasal zorunluluklar getirilmiştir. İşçilerin çalıştığı işyerlerinde meydana gelen iş kazalarına anında müdahale edebilmek, bu kazalara ilişkin personelin daha bilinçli olmasını sağlamak amacıyla bir takım hukuki düzenlemeler yapılmış ve uygulanması iş güvenliği firmaları kısaca osgb firmaları ile zorunlu hale getirilmiştir. Ankara OSGB firmalarından ACAR OSGB bakanlık tarafından yetkilendirilmiş iş güvenliği firmalarının arasında yer almaktadır.

İşçi ölümlerinden sonra ülkemizde de 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası ile birtakım düzenlemelere gidilmiştir. Çıkarılan bu kanun sonrası kanunu uygulama esaslarını belirten İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği çıkarılmış, uyulması gereken iş ve işlemlerin nasıl uygulanacağı ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Ankara OSGB olarak iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, işe giriş sağlık raporu, acil durum eylem planı, temel isg eğitimi, sertifikalı yangın eğitimi ve sertifikalı yangın eğitimi vermekteyiz.

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Zorunluluğu

Türkiye’de hukuki düzenlemeler ile zorunlu hale getirilen hususlardan birisi de işyerlerinde işyeri hekimi bulundurulmasıdır. İşyerlerinde işçi sayısı sınırı getirilmiş ve belli bir sayıyı aşan işyerlerinde bu uygulamaya geçilmiştir.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan denetlemelerde işyeri hekimi bulundurmadığı tespit edilen işyerlerine bir takım yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştır.

İşçi çalıştırılan işyerlerinde bulunan bu hekimler vasıtası ile iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri belirlenebilmekte ve bu tedbirlerin uygulanması sağlanmaktadır. Sadece bu değil çalışanlara ilk yardım ve acil bir durumda nasıl davranmaları gerektiği konusunda da bilgilendirmeler yapılması, işyerinde meydana gelen bir kaza durumunda ilk müdahalenin yapılması, yapılan iş koluna yönelik meslek hastalıkları ve genel sağlıkla ilgili bilgilendirmeler yapılması, eğitimlerin verilmesi, iş ve işçi arasındaki uyumun sağlaması gibi görevler de bu hekimlerin görevleri arasında yer almaktadır.

İş Kazaları Nedenleri

Maalesef hemen her gün ülkemizde iş kazaları ve işçi kazalarına yönelik haberler yayınlanmaktadır. Bu iş kazaları nedeniyle birçok işçi hayatını kaybetmekte ya da yaralanarak ömür boyu sakat kalmaktadır. Oysa uzmanlar tarafından belirlenecek ve uygulanacak küçük tedbirler ile bir çok kazanın önüne geçilmesi ya da en az hasarla atlatılması sağlanabilir. Bu yüzden işyerlerinde görevlendirilecek iş güvenliği uzmanı sadece zorunluluk değil büyük bir ihtiyaçtır.

Yapılan düzenlemeler ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) kuruluşları oluşturulması sağlanmıştır. Bu kuruluşlardan Ankara OSGB olarak faaliyet gösteren Acar OSGB işyerlerine iş güvenliği uzmanı ve diğer ihtiyaçları için çözümler üretmektedir.