Genel

Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitimi

Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitimi - Acar OSGB

Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitimi

arama kurtarma tahliye ekibi eğitimi slayt, arama kurtarma tahliye ekibi eğitimi ppt ve Arama kurtarma ve tahliye eğitimi hakkında gerekli bilgileri burada bulabilirsiniz.

Arama kurtarma ve tahliye eğitimi afet durumlarında yapılacak eylemlerin ve alınacak bütün tedbirlerin önceden belirlenmesini sağlar. Afet sonrasında meydana gelebilecek acil durumlarda müdahale edecek ekip gerekli donanımlara sahip olmalıdır. Bu donanımları sağlamaya yönelik verilen arama kurtarma eğitimi insan hayatını etkileyen bir eğitimdir.

Tahmin edilemeyen tehlike anlarında risklerin neler olduğunun detaylı belirleyiciliği ve önlemek için yapılabileceklerin saptanması arama, kurtarma ve tahliye eğitimlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yadsınamaz bir biçimde önemlidir. Bu yazıda bahsedeceğimiz arama kurtarma kursları sayesinde olası felaketlerde önemli roller üstlenecek olan kurtarma ekiplerinin görevlerinin neler olduğu ve tecrübelerini nasıl geliştirebilecekleri öğrenilebilir.

Arama kurtarma ve tahliye eğitimi, geçtiğimiz aylarda karşılaştığımız depremler sonrasında bir zorunluluk sayılabilir. Arama kurtarma ekiplerinin eğitimi, deprem ve yangın gibi merkezinde ortak sağlık olan felaketler sırasında yapılabilecek davranışların belirlenmesinde önemli rol oynar.

Özel kurumlar ve bireyler her türlü yapıların işletim ve bakımını yaparken çıkabilecek bütün yangınları veya tüm riskleri kontrol ederek riskin en minimum seviyeye inmesini sağlar. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik için bu tür kurallar geçerlidir. Yangının can ve mal kaybını önlemek birinci esastır.

İkinci esas ise çıkan yangını söndürmektir. Buna dayalı olarak yangının hem öncesinde hem sonrasında hem de yangın sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonların, denetim usulleri ve esasları belirlenmektedir. Acil durum planları için yapılan eğitimler sonucunda arama ve kurtarma ekipleri, olası risklerle başa çıkma konusunda yeterli eğitimleri alır, arama kurtarma ve tahliye gibi önemli eylemleri yerine getirir.

Sadece felaket anında değil, felaketten önce alınacak tedbirler kapsamında da bilgilendirmeler sağlanır. Afet sonrasında müdahale gerçekleştirecek olan ekip eğitimleri için gerekli bilgilendirme ve uygulamaları öğrenmeyi sağlayan bu eğitim, birçok canın kurtulmasını sağlamıştır. Müdahale becerileri arttıkça, hayati önem de artmaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında olası tehlikeler sırasında riskler önceden belirlenmeli ve önlemek adına neler yapılabileceği hakkında dersler verilmelidir. Afet sonrasında afet alanına ulaşmak biraz zaman alabilir. Bu yüzden arama kurtarma ekibinden önce orada bulunan insan siz olabilirsiniz.

Bu tür olağandışı durumlarda müdahale etmek sizin elinizde olacaktır. İnsanları olay yerinden uzaklaştırabilmek ve ortamın güvenliğini sağlamayı bilmek bu tür panik anlarında çok önemlidir. Bu yüzden arama kurtarma ve tahliye konularını içeren iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine zorunluluk gelmesi kaçınılmaz olmuştur.

Afet yaşanmadan önce bazı bilgilere sahip olmak, başta bilinçli bir vatandaş olmak birçok kişinin hayatını kurtarmayı sağlar. Yanlış müdahalelerin ve bilinçsiz hareketlerin önüne en kolay bu şekilde geçilir. Arama kurtarma ve tahliye eğitimi afet sırasında yapılması gereken ve sonrasında yapılacak olan işlerin gerekli ekipmanlarla beraber güvenli şekilde alandan uzaklaştırılması için hayati önem taşır.

Arama ekiplerinin eğitimi, kazazedelere müdahale edilmesi, gereken ilk yardımların sağlanması konusunda bilgili olacak şekilde olmalıdır. Dahası, engin bir koruma sağlama bilgisinin olması ve nasıl önlemler alabildiği konusunda bilinçli olması gerekmektedir.

Afet sonrasında soğukkanlı şekilde kazadan etkilenen insanları alandan uzaklaştırmayı öğrenmek özellikle gereklidir. Geçmişten günümüze kadar gördüğümüz bütün örneklerde görebiliriz ki, yapılan en ufak bir yanlış bile can ve mal güvenliğine sebep olabilmektedir. Hiçbir şey insan hatasına bırakılmamalıdır çünkü hatalar hayati önem arz eder. Arama kurtarma ve tahliye eğitimi hakkında yönetmelikleri görebiliriz.

Acil durumlar hakkında yönetmeliğe göre, çalışma yerinin büyüklüğü ve taşıdığı tehlikelere özel olarak çalışanların hazırlığını sağlar. Ayrıca, yapılan işin niteliğini, çalışan sayısı ile işyerindeki bütün kişilere dikkat ederek önleme koruma ve tahliye gibi önemli konularda hazırlanmayı sağlar.

İşyerlerinde Tehlike Sınıflarına Göre;

İşveren, çalışma alanlarında tehlike sınıflarına göre, çok tehlikeli sınıfta yer almakta olan işyerlerindeki çalışanların otuzda birini, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki çalışanların kırkda birini, az tehlikeli işyerlerinde çalışanların ise ellide birini arama kurtarma ve tahliye, konularında uygun eğitime sahip görevlilerden seçmek zorundadır. Görevlilerden seçilen konu ile ilgili görevlendirilmesi zorunlu olan işyerlerinde bu çalışanlar ilgili olduğu konular ile alakalı ekipler şeklinde koordineli görevler sergiler.

Her ekip bir yönetici ile koordineli çalışır ve işveren tarafından acil durumlarda ekipler arası iletişim hassas bir şekilde sağlanır. Bu çalışanlar üzerinden de en az bir sorumlu kişi görevlendirilmesi şarttır. Eğer bir işletmede on kişiden az birey çalışıyorsa az tehlikeli sınıfta yer almış olan işyerlerinde başta bahsedilen yükümlülükleri yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilir.

Arama Kurtarma Tahliye Ekibi Eğitimi Ppt

Arama Kurtarma Tahliye Ekibi Eğitimleri, eğitim öncesi ve eğitim sonunda bazı ölçme değerlendirme yöntemleri, sınavlar ve anketler ile sağlanır. Eğitimler genellikle interaktif eğitim teknikleri kullanılarak yapılır. Arama kurtarma tahliye ekibi eğitimi slayt gösterileri kullanılarak, televizyon, projektör gibi eğitim materyalleri kullanarak sağlanabilir.

Eğitim materyalleri öğretici destekli ve tamamen insan odaklıdır. Bu eğitimlerin sonunda ise temel arama kurtarma belgesi almaya hak kazanılır. Bilindiği üzere, sunum dikkatle ve özenle dinlendiğinde görselleri içinde barındırdığı için, sözlü ve yazılı ifadelerle beraber akılda kalıcı bir metoddur.

Beden dili ve teknolojik görsel araçların desteği ile belli amaçları yerine getirmek sunumlar sayesinde mümkündür. Bu amaçlardan birisi gruplara kolayca bilgi iletmek, insan topluluğunu ikna etmek ve eğitmektir. Arama kurtarma eğitimi, konusu nedeniyle hassas bir eğitimdir ve içerisinde gerçek hayattan örnekler de bulunduğu için öğrenilmesi şarttır.

Arama kurtarma tahliye ekibi eğitimi hakkında bilgi ve fiyat teklifi hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizleri sosyal medyadan takip etmiyor musunuz?

FacebookPinterestTwitterLinkedinInstagram