Genel, OSGB

Arnavutköy OSGB

Arnavutköy Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)  firmaları yasal prosedürler çerçevesinde kurulmuştur. OSGB’ler 27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini vermek üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen kuruluşlardır. İş yerleri adına yapılması gereken işlemleri tamamlamaktadırlar. Ayrıca çalıştırılması yasa ile zorunlu iş yeri hekimi, sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı temin etme konusunda da iş yerlerine yardımcı olmaktadır. Bu hizmetleri yaparken bir insan kaynakları firmasından ötedir. Çünkü yasalar gereğince üstlendikleri sorumlulukları söz konusudur.

Neden Arnavutköy OSGB ile Çalışmalıyım?

İş yerlerinde çalışan kişi sayısı en az 50 ve üzerinde ise bu iş yerlerinin Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kurması gerekmektedir. Bu zorunluluk 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereğidir. Bu kanun kapsamında iş yerlerinde İş yeri hekimi, sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanın bulunması gerekmektedir. İş yerleri bu personelleri kendi kadrolarında çalıştırarak da temin edebilirler. Ya da profesyonel olarak iş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti sunan Arnavutköy OSGB firmaları ile çalışarak da temin edebilirler. OSGB firmaları ile çalışıldığında iş yerlerinin kendi kadroları bünyesinde iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli çalıştırmasında gerek kalmamaktadır. Bu hizmet OSGB firması tarafından sağlanmaktadır. Ancak seçilecek Arnavutköy OSGB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olmasına dikkat edilmelidir. OSGB firmaları sundukları hizmetlerden dolayı fatura düzenlemektedir. Bu iş yerlerinin yapılan harcamaları gider olarak gösterebilmesini sağlamaktadır.

OSGB firmalarının mevzuatlar gereğince bulundurması gereken fiziki, tıbbi donanımları ve uzman çalışanların olması gerekir. Bu kapsamda Acar OSGB 2013 yılında iş güvenliği ve iş sağlığı hizmeti sunmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş OSGB. İşlemlerini tamamlarken işverenin yasa gereğince yapması gereken yasal prosedürlerin tümüne dikkat etmektedirler.  Önceliğimiz insan sloganıyla hareket etmektedirler.  Yapılan işlemleri raporlar halinde iş yerlerine sunmaktadırlar. Bunun yanında kendi bünyesinde çalışan ancak OSGB kapsamında iş yerlerinde görevlendirmiş oldukları personelleri denetim ve kontrol altında tutmaktadırlar. İş yerlerinin eksiklerini tespit etmenin yanında ortaya çıkan eksiklerinin düzeltilmesi konusunda da öneriler sunulmaktadır.