Genel, İş Güvenliği, OSGB

Avcılar OSGB

Avcılar OSGB

İşyerleri iş sağlığı ve iş güvenliği alanında yasalar ile belirlenmiş sorumlukları bulunmaktadır.  İlgili yasa 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’dır. Bu yasa gereğince belli bir sayının üzerinde çalışanı olan tüm kamu ve özel sektör işyerlerinin işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli çalıştırması gerekmektedir. Çalıştırılması zorunlu bu personelleri üç şekilde temin mümkün olmaktadır.  Bu yöntemlerden ilgi işyerlerinin kadrolarında ilgili personelleri istihdam etmesidir. İkinci yöntem mevcut personelleri ya da işverenin kendisinin gerekli olan yetki belgesini alması ile olabilmektedir. Bir diğer ve en mantıklı yöntem ise Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen Avcılar OSGB firmalarında hizmet almak olmaktadır. Bu yöntem ile iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu tamamlanmış olmaktadır.

Avcılar İş Güvenliği Uzmanı

Tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşların iş güvenliği çalıştırma zorunluluğu 6331 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası gereğidir. Bu konuya dair yönetmelik 9 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”dir. Avcılar OSGB firmaları iş güvenliği alanında işlemleri tamamlarken yönetmelikler çerçevesinde işlemleri tamamlamaktadır. Böylelikle iş yerlerinin üzerine düşen yasam sorumluluklar eksiksiz bir şekilde tamamlanmaktadır. OSGB firmalarının iş güvenliği dışında iş sağlığı konusunda da hizmet sunması birbiriyle koordineli bir şekilde ilerlemesi gereken iş sağlığı ve iş güvenliği işlemlerinde başarıyı getirmektedir. Uzman ekip eli yürütülen işlemler sonunda  “Sıfır İş Kazası” ve “Sıfır Meslek Hastalığı” hedeflenmektedir.

Avcılar Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Acar OSGB iş güvenliği ve iş sağlığı alanında hizmet sunan bir firmadır. 2013 yılında Çalışma ve Sosyal Bakanlık tarafından yetkilendirilmiştir. Kaliteli hizmeti ön planda tutmaktadır. İşlemleri yaparken ISO 9001 ve OHSAS 18001 standartlarına göre işlem yapmaktadır. İstanbul’un neresinde tümünde hizmet sunan Acar OSGB Avcılar OSGB hizmeti de sunmaktadır. İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti OSGB firmalarınca tek elden ve birbiriyle koordineli bir şekilde tamamlanmaktadır. Buda Avcılar OSGB firmalarıyla çalışmanın avantajlarındandır.