Genel, İş Güvenliği, OSGB

Beykoz OSGB

Beykoz OSGB

Beykoz OSGB iş sağlığı ve iş güvenliği alanında hizmet sunmak üzere yasal prosedürler çerçevesinde kurulmuştur. OSGB’lerin kurulma esasları 27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Bu firmalar ilgili yönetmelik esaslarına göre kurulur ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilirler. Bu firmalar iş yerleri adına 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete ’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği  Kanunu gereğince yapılması gereken işlemleri tamamlarlar. Beykoz Risk Değerlendirme firmaları Sundukları hizmetlerde işverenin üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz bir şekilde ve kaliteli bir şekilde tamamlamakla mükelleftir. İşverenin ve OSGB firmasının yasalar gereğince sorumlulukları söz konusudur.

Beykoz İş Güvenliği

Tüm kamu ve özel sektör iş yerlerinin çalışan personel sayısına göre değişmekle birlikte iş yeri hekimi, sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı çalıştırması zorunluluktur. Bu personellerin işyerlerine tahsis edilmesi konusunda Beykoz OSGB firmaları yetkilidir. Bir insan kaynakları firması gibi çalışmamaktadır. Çalışan personeller OSGB firması bünyesinde çalışır ancak ihtiyaç duyulan iş yerlerinde görevlendirilirler. OSGB firmaları ile çalışıldığı için  işyerlerinin kendi kadroları bünyesinde iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli çalıştırmasında gerek kalmamakta ve personellerin tüm özlük hakları OSGB firması tarafından tamamlanmaktadır.

Beykoz Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Beykoz OSGB firmaları iş sağlığı ve iş güvenliği kapsamında işyerlerine sundukları hizmetlerden dolayı fatura düzenlemektedir. Yapılan işlemler düzenli bir şekilde raporlanmaktadır. Hazırlanan raporlar işverenlere sunularak işverenin denetimi sağlanmaktadır. Sunulan hizmetler karşılığında Beykoz OSGB firmaları işyerlerine fatura düzenlemektedir. Düzenlenen fatura ile işyerleri yaptıkları harcamaları gider olarak gösterebilmektedir. Acar OSGB mevzuatlar gereğince sahip olması gereken fiziki ve tıbbi donanımları sağlayarak 2013 yılından iş güvenliği ve iş sağlığı hizmeti sunmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen yetki belgesini alarak kurulmuştur.

Önceliğimiz insan sloganıyla işlemleri yapan Acar OSGB iş güvenliği ve iş sağlığı konusunda işi şansa bırakmamakta tüm yapılması gereken işlemleri tamamlamaktadırlar. Sunulan hizmetlerde asla kaliteden ödün vermemekte ve görevlendirilen personelleri düzenli olarak denetlemektedirler. Periyodik olarak yapılan kontroller ile sorunların oluşması engellenmekte ve sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedeflenmektedir.