Genel, İş Güvenliği, OSGB

Beyoğlu OSGB

Beyoğlu OSGB

Beyoğlu OSGB firmaları ile beraber İş güvenliği ve İş sağlığı konusu son zamanlarda sıkça duyulan bir kavramdır. Bu kavramlar insanlar ve alanlar üzerinde yapılacak işlemler ve alınacak tedbirlerden oluşmaktadır. İş güvenliği ve iş sağlığı yasalar ile korunmaktadır. Bu kapsamda çıkarılmış kanunlar ve kanunların uygulanmasını kolaylaştıracak yönetmelikler hazırlanmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda bu kapsamda hazırlanan kanundur. İşyerlerini az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şeklinde sıralamaktadır. Bu sıralama ile iş yerlerinin sorumlulukları değişmektedir. İlgili kanun gereğince iş yerleri iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli çalıştırmak zorunluk arz etmektedir.  Bu personeller işyerleri tarafından bulunarak çalıştırıla bilinmektedir. Ya da iş sağlığı ve iş güvenliği alanında profesyonel hizmet sunan Beyoğlu OSGB firmalarından hizmet satın alarak işlemler tamamlanır.

Beyoğlu İş Güvenliği

Beyoğlu İş Güvenliği firmalarının kurulması yasal olarak tamamlanması gereken bazı prosedürlere bağlıdır.  27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği  OSGB firmalarının kurulması için gereken işlemleri belirlemektedir. İlgili yönetmelik gereğince kurulan Beyoğlu OSGB firmasının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir. OSGB firmaları kamu ya da özel sektör ayrımı yapmadan hizmet sunmaktadır. İlgili kanunlarda çalışan sayısına bağlı olarak iş yeri hekimi, sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı hem özel sektör işletmelerinde hem de kamu kurumlarında zorunludur. OSGB firmaları iş yerlerinde çalışması zorunlu personel tahsisi konusunda da hizmet sunar. Çalıştırılacak iş yeri hekimi, sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanını OSGB firmaları kendi kadrolarında çalıştırır hizmet bekleyen işyerlerine görevlendirir. Görevlendirilen bu personellerin tüm özlük hakları OSGB firması tarafından tamamlanır. Bu da iş yerleri için bir avantaj sağlamaktadır.

Beyoğlu Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Görevlendirilen personeller  Beyoğlu OSGB firması tarafından denetlenir. Çünkü OSGB firmalarının mevzuatlar gereğince sorumlulukları söz konusudur.  Sundukları tüm hizmetleri faturalandırır. Ayrıca işverenleri ve kurumları yapılan işlemler hakkında rapor yolu ile bilgilendirirler.

Acar OSGB 2013 yılında Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yetkilendirilen iş sağlığı ve iş güvenliği , yangın eğitimi, risk değerlendirme, ilk yardım eğitimi alanında kaliteli hizmet sunan bir işletmedir  ISO 9001 kalite belgesine sahip olup standartlara uygun hizmet sunmaktadır.