Genel, İş Güvenliği, OSGB

Çatalca OSGB

Çatalca OSGB

Çatalca OSGB olarak yasalara uyuyoruz. İşveren, çalışanların iş ile ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak ile yükümlüdür. Bu yükümlülük 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yer almaktadır. İlgili kanun gereğince işyerlerinin tehlike sınıflarına göre yapacakları düzenlenmiştir. Yapılan işin türüne göre işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şekilde bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Mesleki hastalık risklerinin önlenmesi ve bu risklerden korunması için çalışmalar yapılmalıdır.

Bu kapsamda yapılması gereken iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır. Varsa öncelikle kendi çalışanları arasından görevlendirme yapmaktadır. Eğer çalışanları arasında söz konusu niteliklere sahip çalışanı bulunmuyorsa, bu hizmetleri ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilen işveren bu durumda gerekli belgelere sahip Çatalca OSGB firması seçimi yapmaktadır.

Çatalca İş Güvenliği

Çatalca İş Güvenliği firmaları bünyesinde kanunlar ile belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip uzmanlar çalıştırmaktadır. Uzmanlar tehlike sınıfı ve çalışan sayısını da dikkate alarak iş güvenliği ve iş sağlığı hizmeti sunmaktadır. İşverenlerin OSGB firmalarının  görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir.

Böylelikle hizmet aldıkları Çatalca OSGB firmalarının görevlendirmiş bulunduğu uzmanlar vasıtasıyla iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işverene düşen mevzuatça sorumluluklar ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine eksiksiz olarak getirilmektedir.

Çatalca Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Çatalca OSGB firmaları 27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirlenen esaslara göre kurulmaktadır. Bu firmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilerek kurulmaktadır. OSGB firmaları ilgili mevzuatının işyerleri için öngörmüş olduğu tüm yasal prosedürleri iş yeri adına yerine getirmektedir. Sundukları hizmetleri raporlayarak işverene yapılanlar hakkında eksiksiz bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

Acar OSGB  de iş sağlığı ve güvenliği kapsamında hizmet sunmak amacıyla 2013 yılından “Önceliğimiz insan” sloganı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki belgesini alarak  Çatalca OSGB  hizmeti vermeye başlamıştır. ISO 9001 kalite belgesine sahiptir.  Hizmetleri standartlarına uygun olarak sunmaktadır. Ayrıca bu hizmetlerin yanında danışmanlık ve eğitim hizmeti de sunmaktadır.