Genel, Korona Virüsü, OSGB

Corona Virüsü

Corona Virüsü Nedir?

Dünyada ve Ülkemizde devam eden COVID -19 halk diliyle corona virüsü salgınının yayılım hızını düşürmek, kontrol altına almak ve sağlık sistemimizin kapasitesini yeterli tutabilmek adına, her alanda, tüm kurum kuruluşlar ve toplumca dikkatli ve tedbirli olunması gereken bir süreçten geçiyoruz.

Dünya Sağlık Örgütü, Kamu Kurumları, Meslek Örgütleri, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) ve Bilim İnsanları tarafından yapılan çağrılar, öneriler, önlemler ya da kısıtlara uymak salgın ile verilen mücadelede toplumsal bir dayanışmayı gerektirmektedir.

Evde Kal Kampanyası

Bu dayanışmanın önemli unsurlarından biri sosyal mesafeyi korumak ve vatandaşlarımızın “evde kal” kampanyasına uymasını teşvik etmektir. Bu anlamda kamu kurumlarınca bazı kısıtlamalar uygulanmakta ve vatandaşlarımız arasında da uygulamayı destekleyici kampanyalar etkili olmaktadır.

Çalışmak zorunda olan işyeri için OSGB olarak gerekli hijyen ve sterilizasyon tedbirleri konusunda sürekli uyarmak zorundayız. İş yerinde sosyal mesafeyi korumak, kritik noktalara el dezenfektanı koymak, iş yerlerinin dezenfektanı konusunda uyarılarda bulunmak ve kişisel hijyen konusunda uyarılarda bulunmak durumundayız.

OSGB istanbul firmalarından ACAR OSGB olarak başlıca aşağıdaki uygulamaları işletmelerde uygulatıyoruz.

Korona Virüsüne Karşı İşletmelerin Alması Gereken Tedbirler

  • İşletmelerinde her şeyden önce, bu konuyu kurallara, yasalara ve ülkedeki gelişmelere göre yöneten bir Kriz Yönetim Ekibi olmalıdır. Ekipte minimum İş Güvenliği ve Sağlık Birimi, Kalite Birimi, Üretim Birimi, İnsan Kaynakları birimi ve işletme ihtiyacına göre gerekli diğer birimler yer almalıdır.
  • İş yerinde proje veya hizmet sağlamak için bulunan başka firma temsilcileri, sendika temsilcileri ve varsa diğer çalışanlar süreç yönetimine dahil edilmeli ve uygulamalarda eşgüdüm sağlanmalıdır.
  • Kriz Yönetimi Ekibi, düzenli olarak konuyu gözden geçirmeli, tüm önlemlerin alınmasını sağlamalı ve gıda işletmesinde çalışan herkesle gerekli iletişimi kurmalı ve bilgilendirmeleri yapmalıdır.
  • Bilgilendirme ve iletişimler, SMS, WhatsApp, TV, Afiş, varsa anons sistemi veya insanlarla fiziki olarak toplanmayacak şekilde yapılmalıdır.
  • Kriz Yönetimi Ekibi tarafından süreçte gerekli olacak kişisel koruyucu ekipman ve hijyenik malzeme miktarı ve stok düzenli olarak gözden geçirilmelidir.
  • Kriz Yönetimi Ekibi, çalışanların bilinçlenmesi, kuralların uygulanması ve çalışma ortamının iyileştirilmesi için tüm kaynakları ve imkanları seferber etmelidir.
  • Yanlış bilgilendirmeler, panik ve yanlış uygulamaların olduğu şu süreçte mücadele edilecek alanlar Kriz Yönetimi Ekibi tarafından, sosyal medya araçları, akıllı telefonlar ve TV aracılığıyla bildirilmeli, eğitimler organize edilmeli, iç iletişim kanallarında görseller ve broşürler artırılmalı, konuya ilişkin güvenilir bilgilerin çalışanların aileleri ile de paylaşılması sağlanmalı ve uygun broşürler çalışanlara dağıtılmalıdır.
  • Kriz Yönetimi Ekibi ve üyeleri işletme çalışanları tarafından biliniyor olmalı ve ekibin aldığı kararlar tüm çalışanlara açık ve net olarak aktarılmalıdır. Bu kararlar doğrultusunda alınan önleyici tedbirler duyurularak kayıt altına alınmalıdır.
  • Olası bir bulaşı ortaya çıkması ya da şüphesi halinde iletişim ve acil durum senaryosu hazırlanmalıdır.