Genel, İş Güvenliği, OSGB

Esenler İş Güvenliği

Esenler İş Güvenliği

Acar OSGB 2013 yılında kurulmuştur. Acar OSGB firmalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir. Firmamız gerekli olan tüm belgelere sahiptir. ISO 9001 kalite standardına uygun çalışmaktadır. Önceliğimiz insan sloganı ile Esenler İş Güvenliği ve daha bir çok alanda işyerlerine hizmet sunmaktadır.

6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde  işyerlerinin üzerine düşen sorumluluklar bulunmaktadır. İlgili yasanın 4. Maddesine göre ise işveren kişiler, çalışan personellerinin sağlık ve güvenliğini sağlamalıdır. Bu kapsamda mesleki olarak oluşabilecek tüm risklerin önlenmesi, eğitimlerin verilmesi ve bilginin aktarılması gerekmektedir. Bunun yanında gerekeli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu bağlamda işyerlerine yapılması gerekenler konusunda yardımcı olan Acar OSGB’de Esenler yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi verilmektedir. İlk yardım eğitimi Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş olan ilk yardım eğitim merkezlerinde verilmektedir.

Esenler İş Güvenliği Uzmanı – İşyeri Hekimi

Tüm işyerleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası kapsamında Risk Değerlendirme ve Acil Durum Planı hazırlamak zorundadır. Eğitim ve iş güvenliği uzmanı hizmeti dışında işyerlerinin Esenler acil durum eylem planlamaları, işyerlerinde olan yanıcı ve patlayıcı maddeleri koruyabilme, patlamadan korunma dokümanların ve talimatların hazırlanabilmesi için gerekli olan tüm tedbirleri önceden belirlemek ve tedbirler alarak sıkıntı yaşanmaması kapsamında hareket edilmektedir. Ayrıca acil durum eylem planları kapsamında tatbikatlar ve eğitimler düzenlenerek elde edilen sonuçlar değerlendirilmektedir. Esenler Risk değerlendirme süreçlerinin tamamlanması firmamızın görevleri arasında yer almaktadır. Risk değerlendirmesinde tedarikçiden bakım ve onarım çalışmalarına kadar tüm işlemler firmamız tarafından tamamlanmaktadır. Uzman kişilerce işlemler tamamlandığından yapılacak olan tüm işlemler üst düzey bir kalitede tamamlanmaktadır.

Esenler OSGB

Firmamız OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemine uygun olarak işlemler tamamlanmaktadır. OHSAS 18001 pek çok faydası bulunmaktadır. Çalışanların motivasyon ve verimliliğini artırır, iş kazaları nedeniyle ortaya çıkan maddi kayıplar azalır, ayrıca yasal koşullara uygun hareket edilmektedir.

Acar OSGB tüm bu hizmetlerin yanı sıra Esenler Çevre danışmanlığı alanında çevresel etki değerlendirmesi, çevre izni ve lisanları, atık yönetim danışmanlığı ve atık yönetim planlaması, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, deşarj izni konularında da işyerlerine hizmet sunmaktadır.