Genel, İş Güvenliği, OSGB

Esenyurt OSGB

Esenyurt OSGB

OSGB’lerin kurulma esasları 27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlanan İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Bu yönetmelik kapsamında kurulan firmalar iş sağlığı ve iş güvenliği alanında hizmet sunmaktadır.  Bu firmalar ilgili yönetmelik esaslarına göre kurulmak zorundadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilmeleri gerekmektedir. Esenyurt OSGB firmaları 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete ’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince işverene yüklenen sorumlulukları yerine getirmek üzere kurulmuştur. Yapılan tüm işlemlerde mevzuata uygun hareket etmeleri gereken Esenyurt OSGB işyerlerine en kaliteli hizmeti sunmaktadırlar. İş sağlığı ve iş güvenliği göz ardı edilecek bir konu değildir. İşverenlerin yasalar ile güvence altına alınmış hususlarda işlem tesis etmesi zorunluluk arz etmektedir. İşverenler bu konuda Esenyurt İş Güvenliği firmalarıyla çalıştıklarında işlemlerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması sağlanmaktadır.

Esenyurt İş Güvenliği

OSGB firmaları 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete ’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince iş yerlerinde çalışması zorunlu olan iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve sağlık personeli temini konusunda da hizmet sunmaktadır. Bir insan kaynakları firması gibi değil ceza-i sorumluluklar ile personel görevlendirmesi yapan Esenyurt OSGB gerekli belgelere sahip, sorunların tespitini yapan ve bu sorunlara çözümler üreten uzman kişiler ile çalışmaktadır. OSGB firmalarında hizmetlerin tek elden yürütülmesi pek çok konuda kolaylık sağlamaktadır. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin birlikte çalışması daha sağlıklı tedbirler alınmasını sağlamaktadır. Bunun yanında çalışanları karşılaşabilecekleri riskler ve almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirmeleri gerekmektedir. Aynı firma tarafından sunulan bu hizmetler başarıyı kalıcı hale getirmektedir. OSGB firmaları periyodik olarak iş yerlerinde görevlendirdikleri çalışanlarını denetlemektedir. Ayrıca yapılan hizmetleri raporlayarak işverenlere sunmaktadırlar. Böylelikle yasalar ile üstlendikleri yükümlülükler konusunda işverenler kontrol sağlayabilmektedir.

Esenyurt Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Acar OSGB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen yetki belgesini alarak 2013 yılında kurulmuştur. Sundukları iş güvenliği ve iş sağlığı , yangın eğitimi, risk değerlendirme, ilk yardım eğitimi, yüksekte çalışma, periyodik kontrol hizmetlerinde kaliteyi ön planda tutan bir firmadır. ISO 9001 kalite belgesini almıştır. Önceliğimiz insan sloganıyla kurulan firma insana değer vermektedir. İnsani olarak alınması gereken tüm tedbirleri alarak sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığını hedeflemektedir.