Genel, İş Güvenliği, OSGB

Gaziosmanpaşa İş Güvenliği

Gaziosmanpaşa İş Güvenliği

Acar OSGB İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere 2013 yılında kurulmuştur. Bu kapsamda gerekli tüm donanım ve uzman personel yeterliliğine sahiptir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiştir. Önceliğimiz insan sloganıyla çalışarak Gaziosmanpaşa İş Güvenliği konusunda işyerlerine profesyonel hizmet sunmaktadır. Belli sayı üzerinde personel çalıştıran tüm işyerlerinin iş güvenliği uzmanı, Gaziosmanpaşa işyeri hekimi ve sağlık personeli çalıştırması zorunludur. Bu zorunluluk yasalar gereğincedir. İşyerlerinin yasalar gereğince üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi şarttır. Bu bağlamda Gaziosmanpaşa OSGB firmaları işyerlerine destek sağlamaktadır.

İş güvenliği kavramı Uluslararası alanda doğrudan çalışanların güvenliğine karşılık gelmektedir.  İş güvenliği ile amaç çalışan personellerin, işletmelerin ve üretimin yapıldığı alanlardaki tehlikenin tespit edilmesi ve kişilerin ve alanların tamamen korunmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda standartlara uygun olarak davranılması gerekmektedir. Firmamız OHSAS 18001 olarak adlandırılan standardı uygulamaktadır. Bu standart bir yönetim şeklidir. Bu standart işyeri çalışanları için güvenliği olumsuz yönde etkileyebilecek olan uygulamaların periyodik kontrol işlemlerinin yapılmasına olanak sağlayan bir yönetim şeklidir.

Gaziosmanpaşa İş Güvenliği Uzmanı – İşyeri Hekimi

Firmamız pek çok hizmeti yerine getirmektedir. İşyerlerinin yasalar gereğince sorumlu oldukları belge ve dokümanların hazırlanması. Hazırlanması gerekli olan raporların hazırlanması gibi işlemlerin tümü uzman ekibimiz tarafından tamamlanmaktadır. Sunulan eğitimlerimiz yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi ve yüksekte çalışma eğitimidir. Eğitimler çalışanların bilinçlenmesini sağlamakta ve karşılaşılacak olumsuz durumlarda nasıl davranılması gerektiğini öğretmektedir. Eğitimler verilirken sadece sözlü anlatım yönteminden yararlanılmakta da aynı zamanda görsel anlatım teknikleri de kullanılmaktadır. Eğitimler sonrasında tatbikatlar yapılarak öğrenilen olguların nasıl uygulanacağı da öğretilmektedir.

Gaziosmanpaşa OSGB

Bazı işlerde yüksekte çalışmak zorunludur. Bu durumlarda iş kazası riskleri artmaktadır. Can kayıplarının oluşmaması için tüm tedbirlerin alınması gerekmektedir ayrıca çalışanlara nasıl davranmaları gerektiği konusunda da eğitim verilmelidir. Gaziosmanpaşa Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yüksekte çalışma eğitimi konusunda  hizmet sunmaktadır. Ayrıca firmamız belirtilen tüm bu hizmetler yanında patlamadan korunma dokümanı, Acil Durum Eylem Planı, Çevre Danışmanlığı ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı  hizmetlerinde de başarılı çalışmalar ortaya koymaktadır.