Genel

GENEL SAĞLIK TARAMASI

genel sağlık taraması İşe Giriş Sağlık Raporu

6331 sayılı yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasaları çerçevesinde 1 Ocak 2013 tarihinden sonra bütün iş yerlerinde iş giriş ve iş değişikliği gibi durumlarda genel sağlık taraması yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Bunun için osgb işyeri hekimi tarafından işe giriş sağlık raporu alınması gerekmektedir.

Genel sağlık taraması yaptırılmamış olan her işçi için kişi başı 2478 TL ceza kesilmektedir.

Yeni yasa çerçevesinde sağlık gözetimi ile ilgili olan maddeler aşağıda belirtilmektedir.

Çalışanların işyerlerinde maruz kaldıkları sağlık ve güvenlik riskleri dikkate alınarak gözetimine tabi tutulmaları sağlanır.
İşe girişlerde ve iş değişikliklerinde sağlık taraması yapılmalıdır.
İş kazaları, meslek hastalıkları veya özel sağlık sebebiyle tekrar edilen işten uzaklaştırmalardan sonraki işe geri dönüşler.
İşlerin devam ettiği süreç boyunca ve işin niteliğiyle işyerinin tehlike sınıfına göre bakanlık tarafından belirlenmiş olan düzenli aralıklar.
Tehlikeli olarak belirtilen veya çok tehlikeli sınıfında yer alan işyerlerinde çalışanlar, yapacakları işe uygun olduklarını belirtmekte olan sağlık raporu olmadan işe başlayamazlar.
Kanun çerçevesinde alınması mecbur olunan sağlık raporları, işyerinin sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan iş yeri hekiminden alınmalıdır. Raporlar için itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilmiş olan hastanelere yapılır. Kararlar kesindir.

Genel Sağlık Taraması Hizmetlerimiz

Genel sağlık taraması hizmetlerimiz kapsamında sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır.

Akciğer Grafisi
Odiometri (İşitme testleri)
Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
Portör Muayenesi
Aşılar
Laboratuvar Tetkikleri

Ayrıca genel sağlık taraması hizmetlerimiz kapsamında kan sayımı, idrar tahlili, karaciğer fonksiyonu testleri, hepatit B gibi ciddi hastalıkların testleri, serolojik tetkikler, hipurik asit gibi incelemeler de yer almaktadır.

Sağlık kanunları çerçevesinde uygulanmakta olan hizmetlerimiz işyerlerinizde sağlık muayenesinin eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi için sizlere sunulmaktadır.

Cezai işleme çarptırılmamak ve işçilerinizin yasal olarak işletmelerinizde çalışabilmelerini sağlayabilmek istiyorsanız genel sağlık taraması hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

İşçilerinizin periyodik sağlık muayeneleri ve sağlık taramaları tamamlandıktan sonra sağlık muayenesi raporu da tanzim edilmektedir. Bu konuda yer alan mevzuat hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmek için uzmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.