Genel

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

gürültü ölçümü

Gürültü insan hayatının her alanında ortaya çıkabilen ve olumsuz şekilde etkileyebilen ciddiye alınması gereken bir faktördür.

Yüksek derecedeki gürültüye maruz kalan kişilerde işitme problemleri ortaya çıkabileceği gibi aynı zamanda sonuçları sağırlığa kadar gidebilmektedir.

Bu sebeple gürültü ölçümlerinin periyodik ve uygun şekillerde yapılması gereklidir.

Gürültü ölçümünün yapılmasındaki temel amaçlar yasalara uyumlu olmak, ortamdaki gürültü yoğunluğunun ölçülmesi ve haritasının çıkartılmasıdır.

Gürültü ölçümleri konusunda yapılan araştırmalar ortamda yer alan kişilerin gürültüye maruz kaldıkları seviyelerin de belirlenmesini sağlar.

Çevresel etki değerlendirme (ÇED) için de gerekli olan gürültü ölçümleri ses ölçerler, izleme sistemleri ve dozimetreler kullanılarak yapılmaktadır.

Gürültü Ölçümü’nde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Gürültü ölçümü yapılırken ölçüm yapıldığı esnada olumsuz etkiye yol açabilecek olan tüm dış faktörler detaylı bir şekilde göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin dışarıdan gelebilecek olan yağmur ve rüzgar gibi sesler gürültünün ölçülmesi esnasında olumsuz etkiye yol açabilirler. Ölçüm yapıldığı esnada dışarıda rüzgarlı bir hava hakim ise rüzgarın yönü hesaplanarak ölçüm yapılmalıdır.

Dış etkenler göz önünde bulundurulmadan yapılan tüm gürültü ölçümleri yapılmakta olan gürültü analizlerinin sonuçlarını negatif şekilde etkileyebilmektedir. Ayrıca gürültü ölçüm cihazlarının doğru bir şekilde ölçüm yapıp yapmadığı da uygun bir kalibratör ile doğrulanmalıdır.

Gürültü Ölçümü Amacı Nedir?

Gürültü ölçümü ilk ve en temel amaç insan sağlığının olumsuz şekilde etkilenmemesini sağlamaktır. Çevreden gelebilecek olan şikayetleri önleyebilmek, yasalara uygun davranabilmek ve denetmelerde sorunsuz bir şekilde ortamınızı sergileyebilmek için gürültü ölçümleri yapılmaktadır.

Ortama cam veya herhangi bir duvar gibi yeni yapı ekleneceği zaman ölçümlerin tekrar kontrol edilmesi ve yeniden yapılması gereklidir. Gürültü ölçümü yapılırken ses desibel olarak ölçülür. Sonometre ve dozimetre cihazları kullanılarak yapılan gürültü ölçümlerinden sonra etkili sonuçlar ortaya çıkartılabilmektedir.

Bizler Acar OSGB firması olarak gürültü ölçüm cihazlarımızı standartlara uygun bir şekilde temin ederek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Uluslararası standart ve normlara uygun şekilde hareket etmekte olan profesyonel ekibimiz gürültü ölçüm faaliyetlerini işletmelerinizin yasalara ve insan sağlığına uygun bir hale gelebilmesi için son derece titiz bir şekilde yapmaktadır.

İşyeri Ortam Ölçümleri Hizmetlerimiz