Genel

GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI -BELGESİ ALMA DANIŞMANLIĞI

Güvenli Turizm Sertifikası -Belgesi Alma Danışmanlığı

Güvenli Turizm Sertifikası

Güvenli Turizm Sertifikası, Yeni tip koronavirüs COVİD-19 sonrasında normalleşme süresince, Ulaşım, Konaklama, Otel ve Yeme-İçme tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği ve iş hijyeni önlemlerinin alınmış olması ve bunu önlemlerin alındığını ispatlayan belgenin olması, yurtdışından gelen turist misafirlerimiz açısından güven tesisi için önemli kriter haline gelmektedir.

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konaklama ve Yeme-İçme Tesislerinde Koronavirüs COVİD-19 ile mücadele amaçlı 2 ayrı genelge yayınlamıştır.  Bunlar, faaliyette bulunması için uyulması gereken zorunlu kuralları belirler. Güvenli Turizm Sertifikası – Güvenli Turizm Belgesi, ise işletmelerin isteğine bağlı olarak bağımsız belgelendirme kuruluşlarından alabilecekleri sertifikasyondur. Acar OSGB olarak, genelge kriterlerine uyum ve belgelendirme için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Güvenli Turizm Sertifikası, 50 ve üzeri oda sayısı olan tüm tesislerde zorunlu hale getirildi. Yayınlanan genelgede, “Güvenli Turizm Sertifikası nın, Bakanlıktan belgesi olan veya olmayan, 50 ve üzeri odalı kapasitedeki tüm konaklama tesislerinde alınması zorunludur.” İfadelerine yer verdi.

Genelgeyle itibariyle otellerde ayrıca, yatak kapasitesine göre değişerek, 1-10 arasında izolasyon odası bulundurmak zorunda olacaklar.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının Yayınladığı Genelge Şöyle;

Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” kapsamına alınan Yeni Koronavirüs COVID-19 salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında kontrollü bir şekilde normalleşme süresine geçilmesiyle birlikte, faaliyetlerinin güvenli olarak gerçekleştirmesi amacıyla halen faal olan veya faaliyete geçecek olan konaklama tesislerinde alınması gereken önlemler Bakanlığımızca 12/5/2020 tarihli ve 2020/6 Sıra Sayılı Genelgesi ile bu Genelgede bazı değişiklikler yapan 2/6/2020 ve 2020/9 Sıra Sayılı Genelge belirlenmiştir.

Sürece bağlı kalarak karşılaşılan birçok durumlara yönelik yapılan uygulamaya yön vermek adına 2020/6 Sıra Sayılı Genelgenin “Genel Temizlik ve Bakım” başlıklı bölümünden itibaren gelmek üzere aşağıdaki başlıklar ek olmuştur.

İzolasyon Odaları

İkametgah adresi Türkiye sınırları dışında olan turist ve misafirlere, ülkemizin sınırlarına girdikten sonra veya konaklama süresinde COVID-19 teşhisi konulması ve Sağlık Kuruluşlarınca hastanede tedavisi gerekmediği belirlendiğinde, konaklama süresince sözleşmede belirtildiği süresince tesiste konaklaması sağlanır. COVID-19 teşhisi konulan misafir ile aynı oda da kalan kişiler dahil olmak üzere konaklama sürende misafir kalacaklarına ve odalarının dışına çıkmayacaklarına izolasyon odalarında imza karşılığı yazılı bilgilendirme ve bildirim yapılır.

Bu kapsama göre; COVID-19 teşhisi konulmuş ve Sağlık Kuruluşunca hastanede tedavi görmesi gerekmediği belirlenen turist ve misafirlerin veya bu misafirlerle aynı odada kalan, misafirin ailesine mensup veya aynı oda da konaklayan ancak hastalık teşhisi konmamış misafirlerin konaklamasına yönelik;

  • 50 misafir odasına kadar 1 adet,
  • 51-100 misafir odası için 2 adet,
  • 101-150 misafir odası için 3 adet,
  • 151-200 misafir odası için 4 adet,
  • 201-250 misafir odası için 5 adet,
  • 251-300 misafir odası için 6 adet,
  • 301-350 misafir odası için 7 adet,
  • 351-400 misafir odası için 8 adet,
  • 401-450 misafir odası için 9 adet,
  • 500 ve üzeri misafir odası için en az 10 adet,

olarak, toplam oda kapasitesine uygun sayıda misafir izolasyon odaları düzenlenecektir.

Misafir izolasyon odalarının diğer misafir odaları ile an az temasta olacak şekilde düzenlenmeleri gerekmektedir. Aynı kat/aynı blokta düzenlenmiş olması, düzenledikleri kat veya blokta normal misafir odalarının bulunmaması gerekir. Veya ikişer misafir odası boş bırakılacak şekilde bir uçta toplanarak koridorda fiziksel ayrımının sağlanması gerekmektedir.

Misafir izolasyon odalarında konaklayan misafirlerin, konaklama sözleşmelerinde yer alan süre boyunca, odalarından çıkmadan, sözleşme koşullarına uygun olarak yiyecek ve içecek servisi ve oda temizlik hizmeti almaları sağlanacaktır.

İzolasyona alınmış olan misafirlere servis ve kat hizmeti verecek olan personeller belirlenir. İzolasyon servis personellerinin ek hizmet bedelleri, misafire yaklaşım mesafesi ve koşulları, çalışma koşulları, koruyucu ekipmanları, servis öncesi ve sonrası uygulayacakları kişisel temizlik ve hijyen kurallarının da yer alan “izolasyon personeli protokolü” hazırlanır ve ona göre sözleşmeleri yapılır. Bu personellere ayrı olarak hijyen ve sağlık hizmeti verilir. Misafir izolasyon süresinde, izolasyon personellerinin mümkün ise tesiste kalmaları ve orada konaklamaları sağlanır. İzolasyon personellerinin sık sık sağlık durumları gözlemlenir.

Misafir izolasyon odalarında servis ve kat hizmeti veren personellerinin maske, koruyucu sperlik ve her kullanım sonraso değiştirmesi gereken tek kullanımlık eldiven kullanması gerekmektedir. Kıyafetlerin tamamen değiştirmesi veya koruyucu tek kullanımlık kıyafet giymeleri gerekmektedir. Servislerden önce ve sonra olmak üzere kişisel hijyen uygulamaları ve her kullanımdan soran tek kullanımlık kıyafet, eldiven ve maskelerin diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmesi gerekir. Her bir aşama için izlenirlik hayıtları tutulması gereklidir.

Misafir izolasyon odalarında kullanılan havlu, çarşaf benzeri tekstil ürünlerinin ve serviste verilen çatal, bıçak ve tabak gibi ürünlerin ayrı olarak toplanması aynı zamanda diğer misafirlerin kirlileri ile temas ettirilmeden en az 60 derecede yıkanması gerekir.

Genel temizlik ve bakım ile ilgili personel ve diğer hususlar hakkında 2020/6 Sıra Sayılı Genlegenin ilgili maddeleri uygulanır.

Güvenli Turizm Sertifikası

Güvenli Turizm Sertifikası, COVID-19 kapsamında olağan üstü pandemi koşulları süresinde Sağlıklı ve Güvenli bir turizm ortamı sağlanması için gerekli tedbirlerin üst seviyede güvenirliğini sağlayabilmek için; Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı Koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde belirtildiği gibi Uluslararası Sertifikasyon Kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerinin devamlılığının sağlandığı hedefleyen “Güvenli Turizm Sertifikası”nın Bakanlıktan Belgesi olan veya olmayan tüm, 50 ve üstü oda sayısına sahip olan konaklama tesislerince alınması zorunlu haldedir.

Hala faaliyetlerini sürdüren konaklama tesislerinin “Güvenli Turizm Belgesi” alabilmesi için 15/7/2020 tarihine kadar gerekli koşulların yerine getirerek Güvenli Turizm Sertifikası almaları gerekmektedir. Yeni faaliyete geçecek olan tesislerin ise faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde Türkiye Turzim Tanıtım ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresinde de belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen Güvenli Turizm Sertifikası koşullarını yerine getirerek sertifikalarını almaları gerekmektedir.

Güvenli Turizm Sertifikası alma zorunluluğu getirilmiş olan konaklama tesislerinde, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin veya ikametgahının Türkiye sınırları dışında olan, ülkemiz sınırlarına girdikten sonra ve konaklama süresinde COVID-19 teşhisi konulmuş olan ve Sağlık Kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirtilen misafirin aynı aileden veya o odada kalmış olan ancak hastalık teşhisi bulunmayan misafirin Genelge üzerine belirtilmiş olan koşullarda, konaklama sözleşmelerinin süresinde konaklamaları sağlanmadı tespit edildiğinde, turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıyla işletme faaliyetlerine son verilir.

Acar OSGB olarak tecrübeli ve uzman ekibimiz ile GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI için alma danışmanlığı hizmeti konusunda yanınızdayız.

Konu ile ilgili daha fazla detay ve hizmet talebi için iletişim bölümümüzden bize ulaşabilirsiniz.