Genel

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İş Güvenliği Uzmanı

Tüm işletmeler ve işyerleri 6331 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası gereği “ İş Güvenliği Uzmanı ” görevlendirmek zorundadır.

İş Güvenliği Uzmanı Görevleri

Konuya dair yönetmelik 9 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’te yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” adını taşır.

Firmamız iş güvenliği hizmetleri kapsamında işyerlerinin ihtiyaç duyduğu belge ve dokümanları da hazırlamaktadır.

Hizmetlerimiz arasında risk değerlendirmesi yaparak gerekli olan aksiyonları başlatmak da yer alır.

Aynı zamanda acil durum eylem planı hazırlamak ve gerekli olan tatbikatları yapmak da yine hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

Acil durum yönetimi ile ilgili yapılması gereken çalışmalar da firmamız tarafından gerçekleştirilir. Ekiplere çeşitli eğitimler verilmekte, gerekli bilgilendirme çalışması gerçekleştirilmektedir.

Sağlık ve güvenlik planlarının ilgili yönetmelik çerçevesinde hazırlanması çalışması ve iş izni prosedürü firmamız tarafından hazırlanır.

Son derece geniş bir ağ çerçevesinde iş güvenliği uzmanlığı hizmeti sunan firmamız işyerlerinde gözetim ve denetim sistemi kurulması ve yönetilmesi gibi son derece önemli olan çalışmaları da hayata geçirmektedir.

Tüm bu çalışmalar ile ilgili talimatları, prosedürleri, süreç yönetimini ve ilgili formları hazırlamak da yine firmamızın sunduğu hizmetler arasında yer alır.

Ayrıca firmamız tarafından iç denetim sistemi olduğu için size verilen hizmetin etkinliği 3. bir kişi tarafından denetlenmekte ve ölçülmektedir.

İş Güvenliği Uzmanı Hizmetimiz Hakkında Bilgi Alın

İşyerlerinde ohsas 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ile ilgili bazı çalışmaların da yapılması gerekir. Aynı zamanda iş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formu da hazırlanmalı.

Bu kapsamda da firmamız gerekli çalışmaları, eksiksiz ve hatasız bir şekilde yerine getirmektedir.

Kimyasal maddeler ile ilgili faaliyetlerde bulunan işyerlerinin iş güvenliği uzmanlarından beklentisi daha yüksektir.

Bu işyerleri için kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi ve kimyasal madde risk değerlendirmesi çalışmalarının yapılması gerekir.

Ayrıca patlamadan korunma dokümanı hazırlanması, kimyasal maddelerle çalışma şartları ile kimyasal maddelerin depolanma şartlarının belirlenmesi, parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarının belirlenmesi çalışmaları firmamızın hizmet kapsamında bulunur.

Firmada çalışan temsilcisi atamasına destek olduğumuzu da bilmenizi isteriz.

Tespit öneri defterini düzenli olarak doldurmak, tehlike sınıfına göre belirli aralıklarda kurul düzenlemek ve kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek gibi çalışmalarımız da mevcuttur.

Tüm bu çalışmalar eğitim almış deneyimli iş güvenliği uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini, topraklama tesisatının periyodik kontrollerini, paratonerin periyodik kontrollerini, iş makinelerinin periyodik kontrollerini, Yangın tesisatı periyodik kontrol ve yapılması gereken ortam ölçüm faaliyetlerini takip etmek firmamızın hizmetleri arasında yer alır.

Son olarak elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları da gerçekleştirmekteyiz.

Hizmetlerimiz hakkında her türlü bilgiyi edinmek için bizimle iletişime geçiniz.

KALİTE POLİTİKAMIZ
Yaptığımız her işin tek seferde ve doğru yapılmasını sağlamak
Sürekli iyileştirme ve yenilikçi anlayışımız ile çalışanlarımızın motivasyonu ve hizmet kalitesini sürekli arttırmak
Yaptığımız tüm çalışmalarda insan odaklı ve yasalara uygun davranmak
İş ahlakı, karşılıklı güveni önde tutarak ve etik sorumlulukların bilincinde olmak
DEĞERLERİMİZ
İnsan Odaklı
Yasalara Uyum ve Etik Çalışma
Dürüstlük ve Güvenilirlik
Katılımcılık ve Ekip Çalışması