Genel, İş Güvenliği

İş Kazalarının Oluş Sebepleri

İş Kazalarının Oluş Sebepleri

İş kazalarının meydana gelmesi için teknik, fizyolojik, psikolojik, sosyolojik sebeplerin oluşması söz konusudur. Çalışan işçileri çalışmış oldukları iş yerinin ortamı ve çevresi, makine ve teçhizatla, kullanmış olduğu malzeme ile ilişki halindedir. Bu ilişki ve etkileşimler iş kazalarının oluş sebeplerinin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamaktadır. İş kazalarının oluş sebeplerini belli başlı faktörlere bağlıdır. Bunlar;

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında Malzeme Etkisi

 • Kullanılan malzemenin atomistik, fiziksel ve kimyasal özellikleri
 • Kullanılacak olan maddelerin yapılarına en uygun olan üretim şeklinin seçilmemiş olması

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında  Makinelerin Etkisi

 • Malzemelerin yorgunluğu
 • Yeterli düzeylerde koruyucu tedbirlerin alınmaması
 • Makinelerin yanlış kullanılması
 • İşe uygun olan makine türlerinin kullanılmaması

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında İnsan Etkisi

 • Aile düzeni
 • Meleke noksanlığı
 • Bedenin işe uyumsuzluğu
 • Düzensizlikler ve ilgisizlik
 • Dikkatsizlikler ve dalgınlıklar
 • Bilgi ve eğitim eksiklikleri

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında Çevre Etkisi

 • Sağlık şartları
 • Mekanik etkiler
 • Gürültü, aydınlatma, nem ve sıcaklık gibi fiziksel olan etkiler

İş Kazası Nedenleri

Bu faktörlerin tamamı incelendiğinde kazadan önce harekete ve duruma bağlı olduğu gözlemlenebilir. Bundan dolayı iş kazalarının oluş sebepleri emniyetsiz olan hareketler ve emniyetsiz olan durumlardır.
Emniyetsiz hareketler; çalışan işçilerin davranış ve hallerinden kaynaklanmaktadır. Çalışan kişilerin psikolojik durumları ve eğitim durumu bu konuda oldukça önemli bir rol oynar. Emniyetsiz şekilde malzeme kullanma, koruyucuları kullanılmaz hallere getirme, emniyetsiz şekilde karıştırma- yükleme- boşaltma ve yerleştirme, çalışmakta olan makinelerin gerekli bakımlarını yapmama, gereksiz şekilde şakalaşma, dikkatleri dağıtma, Kişisel Koruyucu Donanım kullanmama gibi birçok hareket emniyetsiz hareket olarak sıralanabilir.
Emniyetsiz olan durumlar;  bu tarz durumlar malzeme, makine ve çevreden kaynaklanmaktadır. Koruyucu yeterli düzeyde olmayan ve koruyucusu hiç olmayan makineler, iş yerlerinin düzen sıkıntısı, yetersiz şekilde yapılmış olan aydınlatma düzenekleri, malzeme yapılarına uygun olamayan depolama, gürültü emniyetsiz olan durumlar içinde sıralanabilir.
Bunların haricinde iş kazalarına sebep olan farklı etkilerde mevcuttur. Bunlar;

 • İşçilerin fazla mesai ile çalışması
 • İşçilerin ruhsal ve fiziksel yapılarına uymayan iş
 • İşçilerin sürekli olarak gece vardiyasında çalışması
 • İşverenin mantıksız olan iş rejimleri
 • İş yerinde çok fazla olan iş yoğunluğu

Bizler Acar OSGB olarak iş güvenliğinden yangın eğitimine, periyodik kontrolden çevre danışmanlığına kadar birçok alanda sizlere destek vermektedir. Önce kalite ve önceliğimiz insan sloganı ile yola çıkan firmamız, her sektörden müşterilere hizmet vermektedir. Doğru çözüme iş kazalarının oluş sebepleri olan faktörleri engellemek için bizimle irtibata geçebilirsiniz.