Genel, İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

Daha çok İSG kısaltmasıyla kullandığımız İş Sağlığı ve Güvenliği tanımını yaparsak “çalışanların işyerinde işin yürütülmesi sırasında yaşayacakları çeşitli sağlık sorunlarına sebebiyet verebilecek durumlardan korunmasını amaçlayan sistemli ve bilimsel çalışmalardır” denebilir.

İSG olgusu, Avrupa Birliği içerisinde 1980’li yıllardan beri ağırlıkla ele alınmıştır. 1989 senesinde çıkarılan 89/391/EEC sayılı İSG Direktifi, İSG alanında çerçeve direktif olarak kabul görmüştür. Bu çerçeve direktife dayanarak birçok sayıda kişisel direktif oluşturulmuştur. 2012 yılında ülkemizde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da Avrupa Birliğine uyum süresinde hayatımıza girdi.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi OSGB Nedir?

OSGB – Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, İSG hizmeti yönetmeliği 6331 Sayılı Kanun ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelerle beraber 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan tüm iş yerlerinde iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı temin eden kuruluştur.

 

İSG Çalışanlarının Görevleri

İşyerinde çalışanların güvenliğini sağlamak

İSG Personellerini ana görevidir. Çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmasını ruh ve beden bütünlüğün sağlanmasını amaçlar kendine görev edinir.

Üretimlerin Güvenliğini Sağlamak

İşyerinde çalışanı iş kazası veya meslek hastalığına karşı koruyarak üretimin aksamasını veya durmasını engellerken beraberinde verimin artması sonucunu doğuracaktır. Özellikle ekonomi açısından önemli bir konudur.

İşletme Güvenliğini Sağlamak

İşyerlerinde alınacak önlemlerle beraber iş kazalarından, güvensiz ve sağlıksız çalışma ortamlarında oluşabilecek makine sorunları, patlama ve yangın gibi işletmeyi tehlike sokabilecek durumlardan koruyabileceğinden işletme güvenliği sağlanmış olur.

Görevlerinden de anlaşılabileceği üzere kapsamlı bir çalışma gerektirir. Çalışmalar sırasında tıp, kimya, fizik, istatistik, matematik, psikoloji, sosyoloji, iktisat ve ergonomi gibi bilimlerden yararlanır. Çalışma alanları tüm iş kollarını kapsamakta. İş kolları tehlike seviyelerine göre farklılık gösterir. İş sağlığı ve iş güvenliği yapılan tüm çalışmalara rağmen, iş kazaları ve meslek hastalıklarının istenilen düzeye inmediği tespit edildi. Mesleki oluşan hastalıklar tespit edilemese de iş kazaları büyük oranda tespiti yapılmıştır. Olan iş kazaları sonucunda kesikler, yanıklar, elektrik çarpmaları, zehirlenme, cilt hastalıkları, kırıklar, uzuv ve organ kayıpları ölümler ve toplu ölümler gibi iş kazlarıyla karşılaşılmaktadır.

ACAR OSGB, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak çalışmaktadır.

İSG Hizmeti hakkında bilgi almak ve detayları görüşmek için iletişim bölümümüzden bizimle iletişime geçebilirsiniz.