Genel

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

genel sağlık taraması İşe Giriş Sağlık Raporu

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasına göre işveren işe girişlerde ve iş değişikliğinde işin yapısına , sektöre ve çalışma ortamına göre iş yeri hekiminin uygun gördüğü sağlık tetkiklerini yaptırmak ile yükümlüdür.

ACAR OSGB olarak firmanızın  merkezinde işe giriş sağlık raporu iş yeri hekimlerimiz ile, sağlık tetkiklerini mobil sağlık hizmetleri ile İşe Giriş Sağlık Raporu sağlamaktayız.

İşe Giriş Sağlık Raporu istenen tetkikler

İşe Giriş Sağlık Raporu hizmetimiz kapsamında sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır.

Akciğer Grafisi 

Verem, tüberküloz vb. hastalıkları teşhis etmek için akciğerlerin röntgeni çekilerek göğüs hastalıkları tarafından raporlandırılır.

 

Odiometri (İşitme testleri) 

Özellikle üretim yapan gürültülü işlerde veya şantiyelerde çalışanlardan ve işe girişte çalışanın işittiği ses seviyesini ölçmek için yapılır.

 

Solunum Fonksiyon Testi (SFT) 

Nefes darlığı, astım, KOAH hastalıkları gibi solunum yolu rahatsızlıklarını teşhis etmek için solunum fonksiyon testi genelde her sektörde yapılmaktadır.

 

Portör Muayenesi 

Gıda sektöründe üretim ve sunum tarafında çalışanlar ve insana temas eden ürünlerin hazırlanması paketlenmesi vb. işlerde çalışanlardan burun boğaz ve gaita kültürü alınarak mikroskobik ortamda incelenerek bulaşıcı bakteri üremesi olup olmadığı tespit edilmektedir.

Tetanoz Aşı Uygulaması 

Clostridium tetani adlı ölümcül bakterinin açık yaralardan vücuda girmesiyle (iğne batması, kesikler vb.) meydana gelir. Korunmak için tetanos aşı uygulaması belirli dozlarda bağışıklık kazanması sağlanır.

Tam Kan Sayımı (Hemogram) 

Kandaki lökosit sayısı ve çeşitli parametreler analiz edilerek çalışanın genel sağlık durumu değerlendirilir. Tam kan sayımı ile anemi (kansızlık), kanda enfeksiyon, lösemi, virus dahil bir çok kanla ilgili rahatsızlığın tespit edildiği kan testidir.

 

Açlık Kan Şekeri (AKS) 

Çalışanın açlık durumunda kanında yer alan glikoz miktarının ölçülmesidir. Kan şekerinin yüksek çıkması halinde kişide diyabet (şeker hastalığı) görülme olasılığı vardır.

 

EKG 

El, ayak bileği ve göğüse yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile kalp atışlarını ritm olarak tespit edilmesi sağlanır. EKG çekimi sayesinde kalbin çalışması ve ritm bozuklukları var ise tespit edilmektedir.

 

Göz Muayenesi 

Göz merceğinin ışığı kırma oranına göre kişi net göremez ve gözlük ihtiyacı ortaya çıkar. Göz muayenesi sayesinde renk körlüğü, katarakt ve görme bozuklukları tespit edilmektedir.

 

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasamızın 15. Maddesi aşağıda bilginize sunulur. Sağlık gözetimi yaptırmayan firmalara her çalışan başına 1545 TL idari para cezası uygulanır.

MADDE 15 – İşveren;

Çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

Aşağıdaki hallerde çalışanların genel sağlık taraması yaptırması zorunludur:

  1. İşe girişlerinde.
  2. İş değişikliğinde.
  3. İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde.
  4. İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, iş yeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan iş yeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

Genel sağlık taraması yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulmalıdır.