Genel, İş Güvenliği, İş Güvenliği Eğitimleri

İşyeri Hekimi Görevleri

iş yeri hekimi nedir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde çalışan ve belgelendirilmiş olan hekimlere iş yeri hekimi adı verilmektedir. Bu kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının (ÇSGB) yetkilendirilmiş olduğu eğitim kurumlarında gerekli olan tüm eğitimleri aldıktan sonra yine ek olarak Bakanlığın hazırladığı sınavdan başarılı olmalılar. İş yeri hekimi, OSGB firmaları tarafından anlaşma sağlanan firmalara atanmaktadır. işyeri hekimi görevleri, Bu kişiler iş yerlerindeki can sağlığını ve güvenliğini sağlamakla görevlendirilmektedirler.

işyeri hekimi görevleri

 • İş yerlerinde; çalışma ortamlarının gözetimi ve çalışanların sağlık durumlarının gözetimlerini yaparlar.
 • Kantin, soyunma odası, yemekhane ve diğer yerlerin bakımları ve temizlikleri konusunda gerekli olan denetimleri yapar, öneriler sunar.
 • İş sağlığı ve hijyenini düzene sokar.
 • Kişisel koruyucu donanımları hakkında bilgilendirmede bulunur. Bu ürünlerin en iyilerinin seçilmesine yardımcı olur.
 • İş yerindeki risk analizi / risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar. Bu konuda raporlama hazırlar ve iş verene sunar.
 • İş yerinde sağlığa zararlı ve riskli olan durumları tespit eder ve değerlendirir. Mevzuatlara göre ne yapılması gerektiğini söyler.
 • İşin yürütülmesi hususunda hem ergonomik hem de psikososyal durumları göz önünde bulundurur.
 • Çalışanların sağlıklı çalışma ortamlarını elde etmesini sağlar.
 • Gece vardiyaları da dahil olmak üzere tüm çalışanların sağlık gözetimlerini en iyi şekilde yapar.
 • Bulaşıcı hastalık kontrollerini gerçekleştirir. Eğer böyle bir şey varsa yayılmasını önler.
 • Sağlık gözetimleri konusunda tüm çalışanları bilgilendirir.
 • İş güvenliği uzmanı işe iş birliği yaparak yıllık çalışma planlarını ortaya koyar. Bunu iş verene sunar.
 • Yıllık değerlendirme raporu hazırlar.
 • İş sağlığı ve hijyeni konusunda eğitim  verilmesine ön ayak olur.
 • Çalışanların tümüne genel sağlık hususunda eğitim verir. Bu eğitimlerin devamlı ve sürekli olmasını sağlar.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda önlem alır. Bunların azaltılmasına yönelik çalışmalar yapar.

işyeri hekimliği

İş yeri hekimi olabilmek için Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurumlarda eğitim almak ve Bakanlık tarafından açılan sınavlara girmek şarttır. Sınavlarda 100 üzerinden 70 almak gerekmektedir. Eğitim ise toplamda 220 saattir. Bunun 180 saati teorik, 40 saati ise uygulamadır.

ACAR OSGB iso 9001 belgesi ve iso 45001 belgesine sahiptir