Genel

İŞYERİ HEKİMİ

işyeri hekimi

Belirli bir sayıda personeli olan tüm işyerleri işyeri hekimi ve sağlık personeli görevlendirmek zorundadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği içerisinde işyeri hekimi ve sağlık personeli bulundurma zorunluluğuna dair detaylar yer almaktadır. Yasalar kapsamında işyerlerine böyle bir zorunluluk getirilmesinin nedenleri işyerlerinde alınması gereken sağlık tedbirleridir. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin tüm işyerlerinde alınabilmesi, uygulanabilmesi, çalışanların ilk yardım ve acil müdahalelerinin gerçekleştirilebilmesi için tüm işyerlerinin bu zorunluluğa uyması gerekir.

Günümüz koşullarında iş kazalarının önüne geçebilmek alınabilecek basit önlemler ile mümkün olabilmektedir. Ancak alınan tüm tedbirlere rağmen gerçekleşen iş kazaları durumunda da işyeri hekimlerinin acil müdahalesi gerekir. İş kazalarının önlenmesi için tedbir alınması aşamasında iş güvenliği uzmanlarının, iş kazalarında personele acil müdahale için de işyeri hekimi ve sağlık personelinin görevlendirilmesi gerekir.

İşyeri Hekimi Görevlendirme

Firmamız tarafından sunulan hizmetler kapsamında işyeriniz için işyeri hekimi ve sağlık personeli görevlendirilmesi çalışması da yapılmaktadır. Peki, işyeri hekiminin görev ve sorumlulukları nelerdir? İşyeri hekimi hizmetlerimiz yalnızca iş kazası durumunda acil müdahale ile sınırlı değildir. Çalışanlara genel sağlık konusunda gerekli eğitimi vermek, mesleki hastalıklar konusunda bilgilendirme ve personeli bilgilendirmek de işyeri hekimi hizmetlerimiz kapsamında sunulmaktadır. Ayrıca iş akışının devamı için ergonomik ve psikososyal risklerin değerlendirilmesi, iş ile işçi arasında uyumun sağlanması da hizmetlerimiz kapsamında yer almaktadır.

İşyeri Personeline İlk Yardım Eğitimi Verilmektedir

Mesleki anlamda sertifikalı ilk yardım eğitimi verilmesi ve personelin ilk yardım konusunda bilinçlendirilmesi çalışması yapılmaktadır. Çalışanların işe giriş yapmaları sürecinde periyodik bir genel sağlık taraması yapılması ve işe giriş sağlık raporu incelenmesi de sunduğumuz işyeri hekimliği hizmetlerimiz kapsamında bulunmaktadır. İşverene iş sağlığı hususunda rehberlik ve danışmanlık yapılması sunduğumuz hizmetlerden bir diğeridir. Bu sayede iş sağlığı konusunda işyeri sahipleri ilgili yasalardan ve yönetmeliklerden doğan zorunlulukları da öğrenmekte ve çok daha bilinçli hareket edebilmektedir. İşyeri sahipleri diledikleri zaman işyeri hekimine, iş güvenliği uzmanlarımıza danışabilmekte ve bilgi talebinde bulunabilmektedir.

Sunduğumuz hizmetler kapsamında iş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak da yer almaktadır. Ekibimiz tarafından yıllık olarak sağlık planı, çalışma planı, eğitim planı ve güvenlik planı hazırlanır. İlgili mevzuat kapsamında koruyucu sağlık muayeneleri yapılır ve aynı zamanda işyerindeki genel hijyen şartları da denetlenir. İş güvenliği hizmeti kapsamında çeşitli risk değerlendirmeleriyle ilgili çalışmalara katılan ekiplerimiz bu yönde de işyeri sahiplerine hizmet sunmaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ
Yaptığımız her işin tek seferde ve doğru yapılmasını sağlamak
Sürekli iyileştirme ve yenilikçi anlayışımız ile çalışanlarımızın motivasyonu ve hizmet kalitesini sürekli arttırmak
Yaptığımız tüm çalışmalarda insan odaklı ve yasalara uygun davranmak
İş ahlakı, karşılıklı güveni önde tutarak ve etik sorumlulukların bilincinde olmak
DEĞERLERİMİZ
İnsan Odaklı
Yasalara Uyum ve Etik Çalışma
Dürüstlük ve Güvenilirlik
Katılımcılık ve Ekip Çalışması