Genel, İş Güvenliği, OSGB

OSGB Firmaları

İstanbul OSGB Firmaları

Konu iş sağlığı ve güvenliği olduğunda OSGB firmaları,  son yıllarda sıkça gündeme gelmiştir. İş sağlığı ve güvenliğinde işverenin sorumluluklarını üstlenerek, işveren adına çalışmalar yürütmek OSGB firmalarının iş tanımı içerisine girmiş bulunmakta ve böylece işverenin sorumluluklarını alarak onlara dışarıdan destek sağlamaktadır. Özellikle 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde, OSGB şirketlerinin önemi artarak birçok işyerine destek vermeye başlamışlardır.

İş sağlığı ve güvenliği alanında  İstanbul ili içerisinde ve çevre illere OSGB hizmeti vermeyi hedefleyen ACAR OSGB sektör deneyimli iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle sizlere kaliteli hizmet sunmayı amaçlamaktadır.

ACAR OSGB olarak görev tanımımız;

Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanını yasal sorumluluk halinden çıkartıp bir yaşam biçimi haline getiren ACAR OSGB olarak iş güvenliği konusunda uluslararası standartlara uygun ilkeli hizmet anlayışı ile hizmet etmek hedeflerimizin başında gelmektedir.

Bu yolda yenilikçi, akılcı, sorumluluk sahibi ve ilkeli yaklaşımımız ile sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefimizi gerçekleştirerek insan odaklı çalışmayı planlamaktayız. Güncel teknoloji ve mevzuatı sürekli takip ederek, ekip çalışmasına önem vererek, ekip ve çalışma metodumuzu yasal prosedür ile sürekli yenileyerek yolumuza devam etmekteyiz.

  • Çalışma ortamını iyileştirerek çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumak.
  • Olası iş kazalarından kaynaklanan şirket maliyet ve imajının zedelenmesini önleyici tedbirler almak.
  • Çalışanların sağlık muayenelerinin periyodik olarak yapılmasını sağlayarak işyerinde verimi arttırmak.
  • Yasal yükümlülüklerden kaynaklı cezaları önlemek.
  • İşyerinde işyeri eğitimleri vererek, şirket içerisinde işyeri kültürünü oluşturmak.
  • İşyerinde yapılacak, teknik takipler, periyodik kontroller sağlamak, acil durum eylem planı oluşturmak ve acil durumlarda oluşabilecek kazalara karşı gerekli tatbikat eğitimleri vermek.
  • İşyerinde çalışma verimini düşürebilecek işyeri ortam ölçümlerini sağlamak.
  • İşyerinde oluşabilecek yangın ve patlamalara karşı önlemleri almak ve çalışanlara yangın tatbikat ve yangın eğitimleri vermek.

Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda A sınıfı iş güvenliği uzmanı, B sınıfı iş güvenliği uzmanı, C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızdan ilgili mevzuatlara uygun bir şekilde tehlikelerin tanımlanması, risk değerlendirmesi ve risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız.