Genel, İş Güvenliği, OSGB

Pendik OSGB

Pendik OSGB

İş kazaları, riskli alanlardaki denetimsizlik ve bunun getirdiği pek çok ölümün önüne geçmek, bir şirketin asli görevlerindendir ve kısa sürede buna çözüm bulunmadığı takdirde; gerek işveren, gerek işçi zarar görebilir. Bu sebeple 2000’lerde girişimlere başlayan ve iş güvenliği konusunda oldukça somut adımlar atan devlet ve Çalışma Bakanlığı, bir dizi kanunu yürürlüğe sokarak bunu geliştirmeye devam ettiler. Bu kanunlar içerisinde, kendisine yer bulan Pendik OSGB kurumları da oldu.

Pendik Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

OSGB kurumları yahut açılımı ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimi; birçok işyerinin güvenliğini ve riskli alanların sorumluluğunu almak amacı ile kurulmuş; Bakanlık tarafından yetkili kuruluşlar olarak biliniyor. Bu kuruluşlar, tehlikeli ve çok tehlikeli olması şartı ile buna dair istatistikler ve raporlar mevcuttur şirketlere OSGB hizmeti vermektedirler. 27 Kasım 2010 tarihinde kanun tarafından da tanımlanan İş Güvenliği ve İş Sağlığı için OSGB kuruluşları, o tarihte henüz ilgi görmeyen kuruluşlarken; 30 Haziran 2012’de resmi gazetede bu kuruluşların bilgilendirilmesinin sunulması ile beraber, popüler hale gelmeye başlamıştır.

Ticari bir kuruluş olan OSGB kuruluşları, en fazla İstanbul’da bulunmaktadır. Zira, riskli inşaat alanları ve çalışma bölgelerinin bulunduğu, örneğin Pendik İş Güvenliği kurumları ile bilinmektedir. Pendik OSGB kurumlarında işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve benzeri personeller bulunmalı ve her şirkete destek vermelidir. Bu personellerin alanında uzman olması gerektiği ise; herkesçe bilinen bir gerçektir.

Pendik İş Güvenliği

Acar OSGB, Pendik Risk Değerlendirme firmalarından bir tanesi olarak şirketinize en iyi iş güvenliği desteğini sağlamakla yükümlüdür. Yaptığınız anlaşma akabinde riskli çalışma alanlarınızda risk analizi ve yönetimini yapabilen personelleri ile Acar OSGB; Pendik OSGB firmaları içerisindeki en başarılı personelleri ekip portföyünde barındırmakta ve bunda 12 yıllık bir tecrübe etkin olmaktadır. Sektörel pek çok alana hakim olan ekip, her alanda özel personeller bulundurur ve sektörünüze bakarak bir spesifik değerlendirme yaparlar. Böylece, verilmesi gereken eğitimler ve benzeri etmenler hakkında kesin bir bilgiye sahip olur, anlaşmayı bu rapor akabinde yaparsınız. İş yerlerinizi, riskli çalışma alanlarınızı ve elbette işçilerinizi güvende tutmak istiyor ve bunu tek bir elden yönetmek istiyorsanız, Acar OSGB’ye davetlisiniz.