Genel

Sabotajlara Karşı Koruma Planı Hazırlanması

Sektöründe 10 yıldan fazla deneyimli ve en az 5 yıl boyunca eğitmen olarak görev yapan , ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİCİ EĞİTMENİ uzmanlar tarafından bu planlar hazırlanmaktadır. 

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.10.1988, No : 88/13543

Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.7.1981, No : 2495

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 28.12.1988, No : 20033

 

Amaç;

Madde 1 – Milli ekonomiye, Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan, kısmen veya

Tamamen yıkılmaları, hasara uğratılmaları veya geçici bir süre için dahi olsa çalışmadan alıkonmaları, ülke güvenliği ve ekonomisi ile toplum hayatı bakımından olumsuz etkiler yaratacak harp silah ve vasıtalarını, sınai, ticari ve zirai kurum ve kuruluşları, bunlara ait fabrika, atölye ve işyerleri, baraj, enerji santralı, enerji nakil hatları, rafineri, petrol ve gaz boru hatları, terminal, pompa istasyonu, kömür, petrol ve maden işletmeleri, nakil depolama-yükleme tesisleri sağlık hizmetlerine katkısı bulunan tesisler ile tarihi ve milli eserler, radyo, televizyon, telsiz verici istasyonları, her nev’i ulaştırma ve haberleşme yapı ve tesisleri ile eğitim ve öğretim yapıları, ören yerleri, sitler, müzeler, kütüphaneler ve turistik tesislerle benzeri kuruluşları ve bu kuruluşlara ait personel, tesis, araç, gereç, malzeme ve dökümanı ve inşaatı devam eden önemli tesisleri vb. barışta, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik, savaş ve savaş sonrası hallerde içeriden ve dışarıdan yapılabilecek her türlü sabotaja karşı koruma konusunda alınması gereken tedbirler ile bu tedbirlerin uygulama şekillerini göstermektedir.

PLANIN İÇERİĞİ;

 

  • Tesislerin Tespiti ve Komisyonların Kurulması Çalışmalar
  • Teşkilat-Görev ve Sorumlulukların belirlenmesi
  • Koordinasyon ve İş birliği protokolünün oluşturulması
  • Eğitim, Denetim ve Donatım planının oluşturulması
  • Diğer Tedbirler
  • KORUMA PLANININ İHTİVA EDECEĞİ HUSUSLAR ( Ek-1 Formu )

GİZLİLİK PRENSİBİNDE KORUMA PLANININ OLUŞTURULMASI