Genel, İş Güvenliği, OSGB

Sancaktepe İş Güvenliği

Sancaktepe  İş Güvenliği

İş güvenliği yasalar ile koruma altına alınmış bir kavramdır. Bu konu hakkında hizmet sunan Sancaktepe OSGB firmaları bulunmaktadır. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) 27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği üzere iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri veren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlardır.  Acar OSGB firmamız “Önceliğimiz insan” sloganıyla ÇSGB yetkilendirilen Sancaktepe İş Güvenliği konusunda hizmet sunan bir işletmedir.

İlgili yasa gereğince tüm işyerlerinin Sancaktepe İşyeri Hekimi ve sağlık personeli çalıştırması gerekmektedir Firmamız işyeri hekimi ve sağlık personeli ve iş güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi için iş güvenliği uzmanı tahsisi hususlarında işyerlerine yardımcı olmaktadır.

Sancaktepe  İş Güvenliği Uzmanı – İşyeri Hekimi

İş güvenliği yasalar ile güvence altına alınmıştır. 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereğince 2 ve daha fazla çalışanı olan bütün şirketler işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli hizmeti almakla yükümlü olmaktadır. Aksi durumlarda tehlike sınıfı nace kodlarına göre  isg para cezaları 2019 listesinde bulunan iş güvenliği para cezalarını ödemek zorunda kalırlar. Şirketler bu yükümlüğü personel alıp kendi kadrolarında çalıştırarak ya da  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) ile çalışarak karşılamaktadır. ACAR OSGB ile çalışan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli kontrollere tabidir. Bu nedenle de çalışandan kaynaklanabilecek hatalar oluşmamaktadır. Ayrıca aylık olarak müşterilere rapor sunulmaktadır.

Sancaktepe  OSGB

Bu hizmetlerin dışında Acar OSGB hazırlanması gereken tüm belge ve dökümanların hazırlanması konusunda da hizmet sunmaktadır. İşyerlerin hazırlaması gereken risk değerlendirme raporu uzmanlar tarafından risk analizleri yapılarak tamamlanmaktadır. Uzmanlar risk analizleri sırasında eksikleri tespit ederek ve tedbirler alınmasını ve sorunların çözümünde yapıla bilinecekler konusunda da işyerlerine katkı sağlayacaktır. Bunların dışında Acar OSGB  çevre danışmanlığı, periyodik kontrol ve tehlikeli madde güvenliği danışmanlık hizmetlerinde de işyerlerinin yapması gereken hususlarına yardımcı olmaktadır. Acar OSGB işveren adına Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip etmekte ve işlemler eksiksiz bir şekilde tamamlanmaktadır. İşverene yasalar gereğince yapmış oldukları tüm işlemler ile ilgili raporlar sunulmaktadır. Böylelikle işyerleri yasalar gereğince üzerlerine düşen yükümlülükleri tamamlamaktadır.