Genel, İş Güvenliği, OSGB

Sarıyer İş Güvenliği

Sarıyer İş Güvenliği

Önceliğimiz insan sloganı ile hareket eden Acar OSGB 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası kapsamında 2013 yılında kurulmuştur. Sarıyer İş Güvenliği konusunda firmalara hizmet veren Acar OSGB  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı belgelendirilmiş bir Sarıyer OSGB firmasıdır.

İş güvenliği yanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunan firmamızın sunmuş olduğu eğitimler Yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi ve yüksekte çalışma eğitimidir. Bu eğitimlerin asıl amacı arasında ortaya çıkabilecek zararları en az indirmek gelmektedir. Özellikle en sık duyduğumuz iş kazalarından biri çalışanların düşmesi ve hayatını kaybetmesidir. Bu konu hakkında yüksek alanlarda gerçekleştirilen tüm çalışmalar ve düşme gibi riski taşıyan çalışmalarda kişilerin bu riskler karşısında tedbir alması konusunda bilgilendirilmesi eğitimin konusudur. Yüksekte çalışma durumları acil durum eylem planlamalarında da her zaman göz önünde bulundurulmaktadır.

Sarıyer OSGB

Eğitimler verilmesine rağmen yine de kazalar söz konusu olabilmektedir. Bu durumlar karşısında acil müdahale gerçekleştirmek ve kayıpları en aza indirmek adına işyerlerinde muhakkak Sarıyer İşyeri Hekimi ve sağlık personelinin bulunması bir zorunluluktur. Yine Acar OSGB olarak işyerlerinde çalışması için gerekli olan işyeri belgesine sahip işyeri hekimi temini için işyerlerine yardımcı olunmaktadır. İşyeri hekiminin iş güvenliği uzmanı ile koordineli bir şekilde çalışması çalışanların durumlarının birlikte değerlendirilmesi son derece faydalı sonuçlar ortaya koymaktadır.

Sarıyer İş Güvenliği Uzmanı – İşyeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği ve eğitim dokümanlarını kolaylıkla işletmelere sunmaktadır. Kurmuş olduğu takip sistemiyle işyerlerinin bilgi, belge ve dokümanlarına istedikleri her an ulaşabilmektedir. Bu iş yerlerinin işlemlerinde kolaylıklar sağlamaktadır.  Bu hizmetlerin yanı sıra Sarıyer risk değerlendirme gereksinimlerinde risk analizlerini yaparak durum tespiti yaparak alınacak tedbirleri belirlemekte işyerlerinin yanında olmaktadır. Ayrıca birlikte çalışılan işletmelere üst kalite de danışmanlık hizmeti de sunulmaktadır. Sarıyer OSGB firmamız, çevre danışmanlığı, Sarıyer periyodik kontrol ve Sarıyer tehlikeli madde güvenliği danışmanlık hizmetlerinde de işyerlerinin her zaman destekçisidir. Kanuni olarak yapması gerekenlerin tümü konusunda hizmet sunulmaktadır. Bu da işlemlerin eksiksiz ve düzenli bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olmaktadır.