Genel

SERTİFİKALI İLKYARDIM EĞİTİMİ

ilkyardım eğitimi

İş Güvenliği İlkyardım Eğitimi Zorunluluğu

Tüm işyerleri ilkyardım uzmanı bulundurma zorunluluğuna sahiptir. 29 Temmuz 2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İlkyardım Eğitimi Yönetmeliği” kapsamında işyerlerinde çalışan sayısına bağlı olarak ilkyardımcı bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Firmamız tarafından sunulan hizmetler arasında ilkyardım eğitimi de bulunmaktadır.

Kaç İlkyardım Personeli Çalıştırmalısınız?

Az tehlikeli sınıfı her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı olmalıdır.

Tehlikeli sınıfı her 15 çalışana kadar için 1 ilkyardımcı olmalıdır.

Çok tehlikeli sınıfı her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı olmalıdır.

Bilindiği gibi ilk yardım eğitimleri belirli bir prosedür kapsamında verilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş olan ilk yardım eğitim merkezlerinde ilk yardım eğitimleri verilir. Eğitimleri hangi tarihte verileceği firmamız tarafından belirlenmektedir.

işyerinde ilk yardım eğitimi alacak kişi sayısı kaçtır

ilk yardım eğitimleri genel katılıma açıktır. Kurumsal ilk yardım eğitimleri ise hafta içinde ya da hafta sonunda mesai saatleri dışında da yapılabilmektedir. Bu eğitim programının tarih ve saatini kurum veya kurumsa bulunan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi belirleyebilir.

 

İlkyardım Eğitim Programı ve İlkyardım Sınavı

 

İlk yardım eğitiminin tam kapsamlı bir şekilde verilebilmesi için sözlü anlatım ile yetinilmemekte, görsel öğeler de kullanılmaktadır. Barkovizyon, TV, asetat, slayt, maket ve video gibi görsel öğelerden de yardım alarak interaktif bir ilk yardım eğitimi verilmektedir.

Temel İlkyardım Eğitimi: Tüm kamu ve özel kurum ile kuruluşların katılımı zorunludur. Bu eğitim toplamda 16 saat sürmektedir.

Standart İlkyardım Eğitimi: Çok daha geniş kapsamlı bir ilkyardım eğitimidir. İçeriği daha çok uygulama kapsamlıdır. Bu eğitim toplamda 40 saat sürmektedir.

Güncelleme Eğitimleri: Temel ilk yardım güncelleme eğitimi 8 saat, standart ilkyardım güncelleme eğitimi ise 16 saat sürmektedir.

Eğitim sonrasında katılımcılara sınav uygulanır. Bu sınav İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir. Sınav firmamızın eğitim görevlileri tarafından yapılır. Fakat İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri gözetmen olarak sınava katılmaktadır. Sınava katılanlara yazılı ve sözlü sınav uygulanır. 100 puan üzerinden en az 85 puan alan katılımcılar ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik kartı almaya hak kazanırlar. İlk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı 3 yıl geçerlidir ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

 

İlkyardım Eğitiminin Kapsamı

 

İlk yardıma dair genel bilgiler
Temel yaşam desteği ve Hasta ya da yaralıyı taşıma teknikleri
Hasta, yaralı ya da olay yerinin değerlendirilmesi
Kanama durumunda ilk yardım
Yaralanma, Kırık, çıkık ve burkulma durumunda ilk yardım
Yanık, donma ve sıcak çarpması durumunda ilk yardım
Boğulma, Bilinç bozukluğu ve bilinç kaybı durumunda ilk yardım
Zehirlenme durumunda ilk yardım
Hayvan ısırması, sokması durumunda ilk yardım
Göz, kulak ya da buruna yabancı cisim kaçması durumunda ilk yardım