Genel

Toz Ölçümü

toz ölçümü

Tanecik büyüklüğü olarak 300 mikronun altında olan katı taneciklere genellikle toz adı verilmektedir. Hava veya farklı gazların içinde de karışım halinde tozlar bulunabilmektedir. Toz, görüş sahasını azaltırken aynı zamanda çalışan personellerin rahatsız olmasına da yol açmaktadır. Bu durum beraberinde personellerin sağlık sorunları yaşamasına ve iş performansının da düşmesine yol açabilmektedir.

Solunum yolu ile akciğerlerdeki alveollere ulaşabilen ve orada biriktikten sonra pnömokonyoz hastalığına sebep olabilen tozların büyüklükleri 0,5 ile 5 mikron arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Kömür, tahta, ağaç, mineraller, metaller, cevherler ve maden ocaklarından çıkartılmış olan taşların içerisinde toz parçacıkları bulunabilmektedir.

İşlem yapılan tüm işyerlerinde periyodik olarak meydana gelen tozların tespit edilmesi gereklidir. Acar OSGB firması olarak toz ölçümlerini gelişmiş yöntemler ile uygulayarak iş yerlerinizin güvenilir yerler haline gelmesini sağlamaktayız.

Toz ve partiküller insan doğasının ve yaşamının bir parçası olduğu için yaşadığımız her alanda mevcuttur. Göz ile gözükmeyen toz parçacıkları yüksek miktara ulaştığı zaman insan sağlığını olumsuz şekilde etkileyebilmektedir. Bu sebeple ortamlarda mutlaka toz ölçümü işlemlerinin profesyonel bir şekilde yapılması gereklidir.

Toz ölçümü işlemlerinde konimetre, filtreli aletler, gravimetre, tindalometre ve radyasyon dedektörü gibi birtakım araçlar kullanılabilmektedir.

Toz Ölçümü Nasıl Yapılır?

Akciğer hastalıklarının da meydana gelmesine sebep olabilen toz, bazı durumlarda insanların ölümüne kadar yol açabilen dikkat edilmesi gereken bir konudur. Pnömekonyoz adı verilen meslek hastalıkları arasındaki hastalıkların da meydana gelmesine yol açan tozların düzenli aralıklar ile ölçülerek işyeri ortamının insan sağlığına uygun hale getirilmesi gereklidir. Düzenli ölçümler ile birlikte işyerlerinin uygun bir şekilde havalandırılması da tozların temizlenebilmesi için önemli bir ayrıntıdır.

Tuvalet, banyo, ufak mutfaklar, bürolar, boyahaneler ve pek çok farklı mekanlar sürekli olarak gün içerisinde havalandırılmalıdır. İşyerindeki bölgeler için hava hacminin işçi başına en az 10 metreküp olması gereklidir. Hava hacmi hesaplanırken, tavan yüksekliğinin 4 metreden daha fazlası göz önünde bulundurulmamalıdır. Koğuş gibi bölgelerde ise hava hacmi kişi başına 12 metreküp olmalıdır.

Ölçümler yapıldıktan sonra bacalar ve menfezlerde de işlerin niteliğine göre gerekli olan teknik tedbirler alınmalı ve riskli durumların önüne geçilmelidir.

İşyeri Ortam Ölçümleri Hizmetlerimiz

  • Aydınlatma Ölçümü
  • Gürültü Ölçümü
  • Titreşim Ölçümü
  • Toz Ölçümü Ölçümü
  • Topraklama Ölçümü
  • Kimyasal Ölçümü
  • Termal Konfor Ölçümü