Genel, İş Güvenliği

Az Tehlikeli Sınıfta İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu

Az Tehlikeli Sınıfta İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği

Türkiye, iş kazalarında AB ülkelerinin arasında kötü bir sıralamaya sahip. Ortalama yılda 1400 kişinin hayatına veda ettiği iş kazaları istatistik verilere göre çoğunluk olarak tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde meydana geliyor. İş kazalarını sadece tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan işlerde dikkate almamak gerekiyor, az tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde de iş sağlığı ve güvenliği konusuna dikkat etmeliyiz. 1 Temmuz 2020 den itibaren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre Az tehlikeli sınıfta iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu getirildi.

Az Tehlikeli İşler ve Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Az tehlikeli işyerlerinde ve kamu kurumlarında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6’ncı ve 7’nci maddeleri gereği işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu 6495 sayılı kanunla 01.07.2020 ertelenmişti.

Tabi sadece ertelenen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı veya hizmet alma zorunluluğuydu. Risk analizi, acil durum planı hazırlamak, çalışanların eğitimi gibi konularında da ertelenme yapıldığı düşünülecek ki bugün birçok kamu kurumu ve az tehlikeli işyerleri sınıfına giren yerlerde hiçbir faaliyet yapılmamış durumda.

Genel olarak tehlikeli veya çok tehlikeli iş yerlerinde yönetim faaliyetlerinin az tehlikeli işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği anlayışının olmaması doğru kabul edilemez. Bir inşaat firmasının ofisinde olmayan iş güvenliği uygulaması, sahadaki uygulamalarda ne kadar etki yaratabilir sizce?

Kamu Kurumları ve Az Tehlikeli İşyerlerinde Yapılması Gereken İşlemler Neler?

Az Tehlikeli Sınıfta İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu

1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle İSG Yasamızın Az Tehlikeli İşyerlerinde de zorunlu hale geldi. Az tehlikeli sınıfta iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu artık 1 Temmuz 2020 itibariyle gerçekleşti. Az tehlikeli işyerlerinde sizler için yapmamız gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Risk Değerlendirme

Her işte olduğu gibi az tehlike işlerde de tehlike ve riskler vardır. Az tehlikeli iş yerlerine tehlikesiz olarak görülmesinin sebebi az da olsa mevcut olan tehlikelerdir. İlk yapılması gereken çalışmalardan biri risk değerlendirme çalışmasıdır.

Acil Durum Planı

Doğal afet, yangın, sel, hırsızlık, ani hastalık gibi acil durumlar her işyerinde ve evlerimizde karşılaşabileceğimiz durumlardır. Bazı acil durumlar, ofiste çalışan personelleri inşaat sahası gibi yerlerde çalışanlara göre daha fazla etkileyebilmektedir. Herhangi bir fabrikada birçok kaçış yolu mevcut, tehlike anında kendilerini koruyabilmek için çekilebilecekleri alanlar mevcut. Ofis gibi dar alanlar giriş ve çıkışları sınırlı olan mekânlarda acil durumlarda büyük paniğe neden olur.

Sağlık Gözetimleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 15. Maddesinde işletmedeki çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmaları gerekir. Sağlık gözetimi, işe başlamadan önce ve başladıktan sonra belli dönem aralığıyla yapılmaktadır. Ayrıca iş değişikliği ve iş kazası sonrasında da yapılmalıdır.

Sağlık gözetiminin faydaları, kişilerin kendilerinin de farkında olmadan oluştuğu sağlık sorunları ve meslek hastalıklarının da tespit edilmesidir. Yaptıkları işe uygun olup olmadığı veya diğer çalışanlara bulaştırma ihtimalini tespit etmekte yararlıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

6331 Sayılı İSG Kanunu 17. Maddesinde işletmedeki çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması gerekmektedir. İşletmedeki çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, işe başlamadan önce ve iş sırasında verilir. Yeni başlayan çalışana özellikle işyerindeki mevcut riskler ve o işyerindeki iş güvenliği kuralları gibi genel bilgiler eğitim sırasında aktarılır. Bu eğitimler işyerindeki isg açısından olası tehlikelerin ve alınması gereken önlemlerin kavranması açısından ciddi önem taşır.

Bahsettiğimiz eğitimde çalışanların yaptıkları iş ile ilgili ve günlük hayatlarında fayda sağlayabilecek içerik planlanmaktadır. Bu içerikler bilgisayarda çalışma, ergonomi, hijyen, mevsimsel hastalıklar, doğal afet bilinci, genel ilk yardım gibi konuları da kapsayabilir.

İş Güvenliği Prosedürü

İş Güvenliği Prosedürü, sadece iş güvenliği için değil orada yapılan her iş için bile bir prosedür ve iş akışı olmalıdır. Bu olay bireysel olarak değişebilse bile aynı şekilde yapılması için son derece önem ar eder. Prosedür oluştururken dikkat edilmesi gerekenlerde en önemli kısım dokümanların işyeri gerçekleri ve gereksinimlerine uygun hazırlanmasıdır.

Dokümantasyon

İSG faaliyetleri yapıldığı kadar bu faaliyetleri kaydetmek hakkında doküman oluşturmak ve aynı zamanda bunlar uzun süreler boyunca saklamak önemlidir. İş güvenliği ile ilgili tüm dokümanları, eğitimleri düzenli olarak tutmak ve bunlardan sorumlu olacak bir kişi belirlemek gerekmektedir.

Genelde bu konulara dikkat edip faaliyette bulunmak iş sağlığı ve güvenliği açısından bir kültür oluşturacağı gibi az tehlikeli işler de çalışanların bazı tehlikelere maruz kalıp kalmadıklarını görmek çok önemlidir. Bunun yanı sıra işletmenin tehlikeli sınıftaki çalışma alanının kontrolü ve denetimi için de bu bilgilere hâkim olmak önemlidir.

 

1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle İSG yasamızda Az tehlikeli işyerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği zorunluluğu hakkında detaylı bilgi ve hizmet almak için sitemizin iletişim sayfasından bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Acar Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak çalışmaktadır.