Genel, İş Güvenliği, OSGB

Bayrampaşa OSGB

Bayrampaşa OSGB

Tüm kamu ve özel sektör kurumları 6331 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası gereği İş Güvenliği Uzmanı, İş yeri hekimi ve sağlık personeli görevlendirmek zorundadır. Bu zorunluk hakkındaki  yönetmelik 9 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’te yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”dir. Bu yasalar gereğince işyerlerine düşen pek çok sorumluluk söz konusu olmaktadır. Bayrampaşa OSGB olarak görevimiz bu işlemleri titizlikle uygulamak ve çalışma alanlarını mevzuatlara uygun hale getirmektir.

İşyerleri iş sağlığı ve iş güvenliği kapsamında yapması gerekenler 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında belirtilmektedir. İlgili kanun ve yönetmelikler gereğince yapılması gerekenler direk iş yeri bünyesinde tamamlana bilinmektedir. Ancak bu konularda hizmet sunan Bayrampaşa Risk Değerlendirme firmaları da bulunmaktadır. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) 27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen hususlara göre kurulmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir.

Bayrampaşa İş Güvenliği

6331 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası gereği İş Güvenliği Uzmanı, İş yeri hekimi ve sağlık personeli görevlendirmeleri Bayrampaşa OSGB firmaları tarafından yapılmaktadır. Böylelikle işyerleri kendi kadrolarında gerekli belgelere sahip personel çalıştırmak zorunda kalmadan yasal sorumluluklarını yerine getirmektedir. İş sağlığı ve iş güvenliği alanında hizmetler uzman ekiplerce yürütüldüğünden başarı daha fazla olmaktadır. İşinde uzman kişilerce tamamlanan işlemler, yapılan analizler ve analiz sonrası alınan tedbirler ile Sıfır İş Kazası ve Sıfır Meslek Hastalığı hedeflenmektedir.

Bayrampaşa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 

Acar OSGB Bayrampaşa Yangın Eğitimi hizmeti sunmaktadır. İş güvenliği ve iş sağlığı alanında kaliteli hizmet sunan bir firmadır. 2013 yılında Çalışma ve Sosyal Bakanlık tarafından verilen yetki belgesini edinmiş olup bunun dışında ISO 9001 kalite standardı ve OHSAS 18001 standartlarına göre işlem yapmaktadır. OSGB firmalarıyla çalışmanın pek çok avantajı söz konusudur. Öncelikle tecrübeli çalışanlar vardır. Sorunlar tespit edilmekle kalınmamakta bunun yanında çözümler konusunda da işyerlerine yardımcı olunmaktadır.  Acar OSGB iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.